Begeleiding meervoudige problematiek (OGGZ)

Amerpoort begeleidt (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische- of verslavingsproblematiek (OGGZ) om hun daadkracht te vergroten en draaglast te verminderen.

Zodat zij zelfstandig(er) kunnen functioneren in de maatschappij. Begeleiding is veelal langdurig nodig, waarbij de intensiteit per persoon varieert. De focus ligt daarbij op stimuleren, niet op het overnemen van verantwoordelijkheden. Er is specifieke kennis van bijkomende problemen als verslaving. De begeleiding is meestal individueel.

Ketenaanpak is een voorwaarde voor een goede begeleiding. Amerpoort werkt daarom nauw samen met onder andere verslavingszorg, justitie en ggz. Met als uitgangspunt: één klant, één plan, één regisseur.