Voor senioren

Op een prettige manier ouder worden. Door bezig te blijven, elkaar te ontmoeten, dingen te doen en te beleven.

Op een prettige manier ouder worden. Door bezig te blijven, elkaar te ontmoeten, dingen te doen en te beleven. Daar is de ouderendagbesteding van Amerpoort op gericht.

De activiteiten hebben vooral een recreatief karakter en zijn gericht op beleving. We koken, doen aan beweging, maken muziek, knutselen, handwerken en puzzelen; ieder in zijn eigen tempo. De activiteiten wisselen we af met rustmomenten. Ook jongere cliënten, die zich prettig voelen bij deze dagindeling en bezigheden, zijn van harte welkom.

Amerpoort anticipeert op de toenemende vergrijzing, ook onder haar cliënten, door vernieuwende en flexibele vormen van dagbesteding aan te bieden. Dicht bij de woonomgeving van de cliënt en midden in de maatschappij, zodat er interactie ontstaat met de buurt.

De verschillende dagbestedingslocaties voor ouderen hebben elk hun eigen karakter. Zo is er voor iedere cliënt een locatie die aansluit bij zijn mogelijkheden en interesses.