Intensief

Actief deelnemen of juist luisteren, kijken en (mee)beleven.

Actief deelnemen of juist luisteren, kijken en (mee)beleven. In een voorspelbare, prikkelarme omgeving op een positieve manier je energie aanwenden of juist ontspannen.

Voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, dat vaak gepaard gaat met een stoornis in het autismespectrum, biedt Amerpoort intensief begeleide dagbestedingactiviteiten aan, die inspelen op ieders persoonlijke behoeften. We kijken zoveel mogelijk naar wat wel mogelijk is. De kwaliteit van leven, en het verbeteren daarvan, staan daarbij voorop.