Belevingsgerichte dagbesteding

Ontspanning, ontwikkeling en het opdoen van ervaringen. Door het ontdekken van zintuinen, te snoezelen, muziek te luisteren of de natuur te ervaren.

Voor volwassenen met een ernstig meervoudige beperking zijn op Nieuwenoord verschillende dagbestedingsmogelijkheden vooral gericht zijn op beleving en ervaring. Per locatie liggen de accenten anders, maar alle activiteiten zijn gericht op de prikkeling van de zintuigen en de ervaring van een gevoel van welbevinden.

Wat is belevingsgerichte dagbesteding?

De uitgangspunten van belevingsgerichte dagbesteding zijn het in balans brengen van de momenten van actie en rust, het bieden van structuur en de juiste dosering prikkels. Binnen sommige groepen ligt het accent op het stimuleren van de zintuigen op basaal niveau, zoals voelen, proeven en ruiken. Op andere locaties staan bijvoorbeeld de directe beleving van de natuur en beweging centraal.