Vrijwilligerswerk in coronatijd

Vanaf 1 juli 2020 gaan we weer voorzichtig van start.

Vrijwilligerswerk start weer voorzichtig vanaf 1 juli

Als vrijwilliger van Amerpoort draag je bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. Daarom zijn we bij Amerpoort heel blij met alle vrijwilligers en was het moeilijk om tegen je te zeggen dat je maandenlang niet op locatie kon komen. Vanaf 1 juli gaan we weer voorzichtig beginnen. Hieronder lees je welke afspraken we daarover hebben gemaakt bij Amerpoort. Hoe dan ook houden we ons aan de hygiënemaatregelen. Want alleen samen krijgen en houden we corona onder controle.

Terugblik op de afgelopen tijd

Dankzij de inzet van medewerkers, vrijwilligers, verwanten en cliënten is het gelukt om het aantal besmettingen bij Amerpoort beperkt te houden. Sinds 1 juni is weer wat bezoek mogelijk op locatie. Ook is de dagbesteding in beperkte mate opgestart, gaan de behandelingen weer door en kunnen kinderen weer komen logeren bij Amerpoort. Normaal is het nog allerminst; we blijven voorzichtig om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Jouw rol als vrijwilliger

Vrijwilligers bij Amerpoort hebben allerlei verschillende taken. Misschien ga je met een cliënt wandelen, help je bij een evenement of verricht je hand- en spandiensten voor locaties. De precieze regeling kan daarom verschillen. We kijken onder meer naar zaken als: wat voor vrijwilligerswerk doe je? Hoeveel ruimte is er op locatie? Hoe oud is de cliënt? En hoe gezond is de cliënt? Op basis daarvan bekijkt het team op de locatie samen met jou wat wijsheid is.

Concrete afspraken

 • Het team van de locatie waar je aan verbonden bent, neemt contact met je op. Ben je beschikbaar om weer als vrijwilliger aan de slag te gaan? Zie je het zitten in deze tijd?
 • De manager en de gedragsdeskundige besluiten of en zo ja, hoe het vrijwilligerswerk weer kan beginnen. Dat doen ze in samenspraak met de cliënt / wettelijk vertegenwoordiger.
 • De begeleider neemt vervolgens weer contact met je op, om concrete afspraken te maken.
 • Als alle seinen op groen staan, kun je op z’n vroegst vanaf 1 juli weer aan de slag als vrijwilliger. Eind augustus bekijken we hoe het gaat. Indien nodig worden de afspraken aangepast. Ook kan het natuurlijk gebeuren dat de overheid het beleid aanpast, waardoor we weer andere afspraken moeten maken.

Tips om de kans op besmetting te verkleinen

 • Kom alleen op afspraak.
 • Ben je verkouden of grieperig? Zeg de afspraak dan af.
 • Heb je je laten testen op corona en is de uitslag positief? Meld dat s.v.p. bij jouw contactpersoon op locatie. Die geeft het door aan het gezondheidscentrum. Zo houden we een actueel overzicht van mogelijke besmettingen bij of rond Amerpoort.
 • De begeleider zegt de afspraak af als de cliënt ziek is of als er een (vermoeden van) besmetting op de locatie is.
 • Ontmoet cliënten het liefst buiten.
 • We dragen bij Amerpoort geen mondkapjes, tenzij er sprake is van een vermoeden van besmetting. Sommige cliënten vinden mondkapjes verwarrend of beangstigend.
 • De activiteit is niet in de algemene ruimten of gezamenlijke keuken. Probeer de sanitaire voorzieningen bij voorkeur niet te gebruiken.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van alle medewerkers en andere cliënten of bezoek.
 • Was je handen regelmatig.

Tot slot

Bovenstaande afspraken en tips komen uit de handreikingen voor bezoek, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Die handreikingen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Ook hebben diverse medewerkers van Amerpoort erover meegedacht. Je vindt de handreiking vrijwilligers hier (pdf-document).

We leven in een vreemde tijd. We willen elkaar graag helpen en ondersteunen en  tegelijkertijd moeten we afstand houden. Bij Amerpoort zetten we de deur open, maar blijven we voorzichtig. Omdat we de cliënten en medewerkers én jou als vrijwilliger gezond willen houden.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de locatie of mail naar vrijwilligerswerk@amerpoort.nl

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route