Dialoog over Kwaliteit

Samen kijken of en op welke manier de kwaliteit van zorg en dienstverlening kan verbeteren.

”Samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking” is waar Amerpoort voor staat.  Een mooi vertrekpunt, maar hoe ziet dat goede leven er uit? Wat is het en hoe werken we samen om dat te bereiken? In het traject Dialoog Over Kwaliteit (DOK) gaat u hier met elkaar over in gesprek.

Waar gaat Dialoog over Kwaliteit over?

Bij Dialoog over Kwaliteit staat de dialoog tussen cliënten, verwanten en teams centraal. We onderzoeken samen of en op welke manier de kwaliteit van zorg en dienstverlening kan verbeteren. Dat pakken we  met elkaar op als gelijkwaardige partners, waarbij ieders inzichten en talenten benut worden.

Bouwsteen voor taakvolwassen werken   

Het traject Dialoog over Kwaliteit vormt qua focus en aanpak een belangrijke bouwsteen in de beweging naar taakvolwassen werken waar Amerpoort middenin zit.

Hoe ziet het traject eruit?

Dialoog over Kwaliteit  bestaat uit verschillende fases die onder begeleiding van een procesbegeleider worden doorlopen. In elk van deze fases worden teams gevormd, bestaande uit cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger, verwanten en medewerkers. 

Wilt u meer weten over het traject? U kunt dit aan de locatie waar u bij betrokken bent vragen. Het team kan in samenwerking met u contact opnemen met de procesbegeleiders: procesbegeleiders@amerpoort.nl.