Wmo en Jeugdwet

Cliënten die andere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die nu vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Cliënten (kinderen of volwassenen) die andere  vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die nu vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. U kunt dit aanvragen bij uw gemeente.  

Komt u er zelf niet uit? Consulenten van de afdeling Zorgbemiddeling kunnen u ondersteunen bij de aanvraag.