Wie betaalt wat?

Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

De brochure ‘Wie betaalt wat?’ is voor bewoners van een woning van Amerpoort en voor hun verwanten en begeleiders.

U leest welke producten en diensten zijn inbegrepen bij uw verblijf bij Amerpoort.
Ook leest u wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie belangrijk. Die bepaalt  namelijk of er sprake is van verblijf mét behandeling of verblijf zónder behandeling..

Cliënten die lichtere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Voor hen is deze brochure niet bedoeld.

Download de brochure (PDF)

Bijlage: prijslijst 2021 (pdf)