Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die langdurig dagelijks inten­sieve zorg nodig hebben, thuis of in een instelling.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die langdurig dagelijks inten­sieve zorg nodig hebben, thuis of in een instelling. Deze zorg kan zowel geleverd worden door instellingen als door zelfstandige hulpverleners.

Om een beroep te kunnen doen op de langdurige zorg moeten er aan een aantal regels worden voldaan. En er moeten afspraken worden gemaakt over welke zorg je krijgt, wie die levert en hoe die betaald wordt. Het kan zijn dat u deel van de kosten zelf moet betalen.

MEE NL heeft de website www.meeroverwlz.nl gelanceerd, waarop alle informatie te vinden is die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz).