Curatele, bewind, mentor

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. De kantonrechter kan dan een curator, bewindvoerder of mentor benoemen.

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij verstandelijk beperkt of dementerend zijn. Of omdat zij een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. 
Lees verder...

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig.
Lees verder...

Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor?

U kunt curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden als u meerderjarig bent. En volgens de kantonrechter geschikt bent. De kantonrechter gaat over deze benoemingen.
Lees verder...

Wat zijn de taken van een curator, bewindvoerder of mentor?

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat.
Lees verder...

 

Meer informatie

Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap