Als uw kind 18 wordt...

Kinderen die 18 worden, zijn wettelijk ‘meerderjarig’. Wat betekent dat in de praktijk?

Download onze flyer (pdf)

Kinderen die 18 worden, zijn wettelijk ‘meerderjarig’. Wat betekent dat in de praktijk? Waar kunt u rekening mee houden en welke actie moet u ondernemen? Hieronder leest u wat er allemaal verandert, wat u zelf kunt regelen en hoe Amerpoort u hierbij kan ondersteunen.

Veel zaken die u rond de achttiende verjaardag van uw kind met de overheid moet regelen, gaan via internet. Daarvoor heeft u een internet-identi catie – oftewel DigiD - voor uw kind nodig. U kunt een DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Financiën

Aan het eind van het kwartaal waarin uw kind 18 jaar is geworden, stopt de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de betaling verzorgt, stelt u ruimschoots van tevoren op de hoogte. Het ‘kindgebonden budget’ kan eventueel stoppen als uw kind 18 jaar wordt.

> Met ingang van hun 18e verjaardag hebben jongeren recht op zorgtoeslag. Dat is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. U kunt de toeslag aanvragen via: www.toeslagen.nl. Om de zorgtoeslag te kunnen aanvragen, heeft u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig en zijn of haar DigiD.

> Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jong- gehandicapten. De Wajong is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Participatiewet. Zit uw kind niet meer op school en kan hij of zij niet werken? Dan kan de Wajong voor inkomen zorgen: een Wajong-uitkering. U kunt die aanvragen via www.uwv.nl. Ook hiervoor heeft u de DigiD van uw kind nodig. Doe dit 6 maanden voor de 18e verjaardag van uw kind, dan ontvangt u de uitkering op tijd. Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Om een Wajong-uitkering te krijgen, moet u daarom eerst een “Beoordeling-arbeidsvermogen” aanvragen.

> Wanneer u een Wajong-uitkering aanvraagt, heeft uw kind een eigen bankrekeningnummer nodig. U dient dus een bankrekening op naam van uw kind te openen.

Verzekeringen

> Tot hun 18e verjaardag zijn kinderen gratis meeverzekerd in de ziektekostenverzekering van hun ouders. Daarna niet meer. Uw verzekeraar stuurt hierover bericht. U kunt twee dingen doen: uw kind op uw eigen polis laten staan en zelf de premie betalen. Of de verzekering op zijn of haar eigen naam laten zetten met een aparte polis. Hij of zij krijgt dan ook zelf de bijbehorende factuur.

> Vanaf het moment dat kinderen 18 zijn, zijn hun ouders niet meer aansprakelijk voor de schade die ze veroorzaken, of de schulden die ze maken. Iedere verzekeringsmaatschappij biedt WA-verzekeringen aan. Amerpoort heeft ook een collectieve verzekering. In de folder ‘wie betaalt wat’ van Amerpoort leest u daar meer over.

> Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van een begrafenis of crematie. Als uw kind overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij deze kosten. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de verzekering die u afsluit. Een uitvaartverzekering is niet verplicht. Onafhankelijke informatie over uitvaartverzekeringen vind u onder andere op: www.nibud.nl/uitgaven/verzekeren/uitvaartverzekering.html

Wettelijke vertegenwoordiging

> Zodra een kind 18 wordt, stopt de taak van een eventuele voogd en/of de ouderlijke macht. Dan eindigt dus zowel het toezicht als de praktische zorg en het beheer over het eventuele vermogen van het kind.

> Wanneer uw kind niet (goed) voor zichzelf kan zorgen en zijn financiële zaken niet kan regelen, is het raadzaam om een bewindvoering, onder curatele stelling of mentorschap aan te vragen. Dit kan bij het kantongerecht. De kantonrechter kan een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Bewind is bedoeld voor wie zijn nanciële zaken niet zelf kan regelen. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van uw kind. Curatele is bedoeld voor mensen die hun nanciële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Zij zijn hande- lingsonbekwaam. U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. Kijk voor meer informatie op: www.amerpoort.nl of www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klantbureau van Amerpoort. Wij zijn te bereiken via: 035 647 52 52 of klantbureau@amerpoort.nl.