We doen het samen!

Alles over medezeggenschap, de deelraad verwanten, ervaringsdeskundigen en de dialoog over kwaliteit.

Amerpoort heeft een centrale cliëntenraad, die uit twee delen bestaat. In de deelraad cliënten zitten cliënten die voor zichzelf (kunnen) opkomen. De deelraad verwanten bestaat uit ouders, broers, zussen of andere relaties van cliënten. Ook op lokaal niveau (voor locaties of clusters) zijn verwantenraden actief. Alle raden hebben een samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort. Deze medezeggenschap is voor Amerpoort van groot belang.

Ook is er een (groeiende) groep ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundige cliënten en verwanten delen hun ervaringen nadrukkelijk binnen en buiten de organisatie. Zij denken mee over verbetering van de kwaliteit van zorg, processen en communicatie

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route