Klachten? Praat erover!

Het kan zijn dat u niet tevreden bent: iets verloopt niet zoals het hoort of zoals u dat wenst. Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Iets verloopt niet zoals het hoort of zoals u of de persoon die wij begeleiden, dat wenst.  

We stellen het zeer op prijs als u ons dat laat weten. Zodat we samen kunnen werken aan een oplossing.


Bij wie kunt u terecht met een klacht?

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het aangeven van uw klacht. Des te eerder kunnen we met elkaar in gesprek en werken aan een oplossing.

Praat alstublieft eerst met de degene over wie de klacht gaat. Het is handig om hiervoor een afspraak te maken, zodat er tijd en ruimte is voor het gesprek. Als u niet tevreden bent over dat gesprek of de oplossing, dan kunt u terecht bij de coordinerend begeleider of de clustermanager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Amerpoort.

 

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Zij kan u helpen met uw klacht: 

  • Als u wilt weten hoe u een klacht indient.
  • Als u wilt weten hoe de procedure van uw klacht is. 
  • Als u hulp nodig heeft om de klacht op te schrijven. 
  • Als u hulp wilt bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. 
  • Als u vindt dat er niet genoeg aandacht is voor uw klacht.
  • Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost. 

De klachtenfunctionaris lost de klacht niet zelf op, maar kijkt of er met de mensen die bij uw klacht betrokken zijn, een oplossing gevonden kan worden.

Zij is onafhankelijk en kiest dus geen partij.

 

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

Margreet Welmers is de klachtenfunctionaris van Amerpoort.
U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag bellen: 06-10 97 21 07.

Of haar een e-mail sturen via: klachten@amerpoort.nl

Of een brief sturen naar:
Margreet Welmers
Antwoordnummer 520
3740 WB Baarn

U hoeft geen postzegel op de envelop te plakken.

U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier op deze website.

 

Onafhankelijke klachtencommissies

Daarnaast is Amerpoort aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). Deze klachtencommissie behandelt klachten en komt tot een oordeel.

Ook heeft Amerpoort zich aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Wanneer uw klacht door Amerpoort en de klachtencommissie van de VGU niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u  voortaan de klacht voorleggen aan deze geschillencommissie.


Wilt u hier meer over weten? Lees dan:

 

Client vertrouwenspersoon

De klachtenfunctionaris is tot 1 januari 2020 ook cliënt vertrouwenspersoon. Vanaf 1 januari 2020 krijgt Amerpoort een externe cliënt vertrouwenspersoon.

 

Over deze pagina:

  •  Zowel cliënten, verwanten als wettelijk vertegenwoordigers kunnen een klacht indienen bij Amerpoort.
  • Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.
  • Verdere informatie over bijvoorbeeld de klachtenprocedure kunt je krijgen via de website van Amerpoort.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route