Buitenste Binnen: onze visie

De visienota Buitenste Binnen vormt de basis van de verandering die Amerpoort de komende jaren uitvoert.

De visienota Buitenste Binnen vormt de basis van de verandering die Amerpoort de komende jaren uitvoert. De titel geeft aan welke beweging we gaan maken. Nog meer dan voorheen willen we de buitenwereld binnenhalen om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. En meer dan ooit willen we – van binnen naar buiten – de samenleving opzoeken.

Binnen en buiten zijn werelden die elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer naar elkaar toe groeien. Samen met begeleiders, familie, vrijwilligers, buren, bedrijven, partners en kennisinstituten bieden we cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Het Buitenste Binnen verwoordt ook dat we het écht anders gaan doen: efficiënter, met meer ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en nieuwe initiatieven.

Onze missie, klant- en werkwaarden geven samen vorm aan de visie van Amerpoort. Zij fungeren samen als kompas voor de strategische koers, de communicatie en het handelen van Amerpoort.

Missie

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klantwaarden

Het is de bedoeling dat nieuwe en bestaande cliënten en hun familie de klantwaarden herkennen; bij het eerste contact en de vele contacten daarna.

Welkom
Ik voel me welkom, ik voel me gezien en gehoord.

Kleurrijk
Ik mag zijn wie ik ben, met mijn beperking, eigen levensbeschouwing, opvattingen en gewoonten.

Meedoen
Ik wil net als ieder ander mens meedoen in de samenleving. Amerpoort ondersteunt mij daarbij en daagt me uit mijn talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen.

Veilig & vertrouwd
Ik wil zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Ik krijg daarbij steun van Amerpoort en mensen die voor mij belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico´s.

Werkwaarden

De werkwaarden geven invulling aan de klantwaarden en geven medewerkers van Amerpoort richting in hoe te handelen.

Open
Ik wil zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Ik krijg daarbij steun van Amerpoort en mensen die voor mij belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico´s.

Ondernemend
Ik zoek de samenwerking met cliënten en mensen die voor hen belangrijk zijn. Als partners werken we aan een zo goed en gewoon mogelijk leven. Dit doen we vanzelfsprekend samen met collega’s en organisaties binnen en buiten de zorg.

Nieuwsgierig
Ik ben nieuwsgierig naar mijn omgeving, die groter is dan Amerpoort. Ik neem als professional mijn vak serieus en zoek naar vernieuwing. Ik ben transparant in mijn handelen. Iedereen kan mij daarop aanspreken en ik spreek mijn collega´s aan.

Samenwerkend
Ik zoek de samenwerking met cliënten en mensen die voor hen belangrijk zijn. Als partners werken we aan een zo goed en gewoon mogelijk leven. Dit doen we vanzelfsprekend samen met collega’s en organisaties binnen en buiten de zorg,