Amerpoort Jaarbeeld

Het Jaarbeeld laat de ontwikkelingen bij Amerpoort in het afgelopen jaar zien.

Jaarbeeld 2018: met en voor cliënten

Ook in het jaarbeeld 2018 van Amerpoort vind je verhalen van cliënten, familieleden en medewerkers.
De medewerkers van EdLoket  hebben geholpen bij het kiezen van de onderwerpen: Leren voor jezelf op te komenNieuwenoord veiliger zonder auto’sGenieten op het Dance Event en Een echt buitenmens.

Paul Willems schrijft in zijn woord vooraf dat hij blij is dat dit het derde jaarbeeld is in begrijpelijke taal. Hij vertelt dat hij in gesprek blijft met cliënten,  familie en collega’s. “Zo werken we samen aan een goed leven. Laat u horen wat u van het Jaarbeeld vindt?”
Bekijk het Jaarbeeld van Amerpoort 2018 (pdf)

Jaarverslag 2018 (inclusief financiële verantwoording) (pdf)
 

 

Jaarbeeld 2017: met en voor cliënten

In het jaarbeeld 2017 van Amerpoort vind je verhalen van cliënten, familieleden en medewerkers. De medewerkers van EdLoket  hebben geholpen bij het kiezen van de onderwerpen: Plancare 2.0, een nieuw ouderinitiatitief, zelfstandig reizen, veilig wonen,werken bij MBO Amersfoort en begrijpelijke taal.

Paul Willems schrijft in zijn woord vooraf dat hij blij is dat dit het tweede jaarbeeld is in begrijpelijke taal: “Het hele jaar deed ik mijn best brieven te schrijven die iedereen begrijpt. Begrijpelijke informatie helpt cliënten om mee te doen.”
Bekijk het Jaarbeeld van Amerpoort 2017 (pdf)

Jaarverslag 2017 (inclusief financiële verantwoording) (pdf)

 

Jaarbeeld 2016: met en voor cliënten

Ieder jaar is uniek en heeft zijn eigen hoogtepunten. In het jaarbeeld van Amerpoort staan de hoogtepunten in vogelvlucht op een rij. Wat dat betreft is het jaarbeeld van 2016 hetzelfde als andere jaren. En toch is deze uitgave anders dan anders. Dit is het eerste jaarbeeld dat we met en voor cliënten hebben gemaakt. Dennis, Gert-Jan en William bedachten in 2016  EdLoket. Zij willen dat cliënten van Amerpoort informatie krijgen die ze snappen. EdLoket helpt de afdeling Communicatie en andere medewerkers om teksten te schrijven die cliënten begrijpen. Ze lezen brieven en verslagen en vertellen wat beter kan.

Zij hebben voor dit jaarbeeld de thema’s bedacht die voor hen en andere cliënten belangrijk waren in 2016. Zoals Dialoog over Kwaliteit, de start van de ervaringsdeskundigen, werk voor cliënten en de stress die ze hebben ervaren rond de selectie van coördinerend begeleiders. De cliënten van EdLoket hebben ook de teksten van dit jaarbeeld gelezen om te kijken of die voor hen begrijpelijk waren. En waar het niet duidelijk was, pasten we de teksten aan. Mooi dat EdLoket op die manier ons een spiegel voorhoudt.
Bekijk het Jaarbeeld van Amerpoort 2016 (pdf)

Jaarverslag 2016 (inclusief financiële verantwoording) (pdf)

 

Jaarbeeld 2015: van binnen en buiten

Ook in 2015 stond het leveren van kwalitatief goede zorg aan cliënten bij Amerpoort voorop. Extra aandacht ging naar het verder toekomstbestendig maken van de organisatie. Amerpoort ontwikkelde in 2014 de visie ‘Buitenste Binnen’ die de basis vormt voor de verandering die de organisatie de komende jaren uitvoert. Centraal daarin staat onze missie: ‘Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Samen benadrukt dat we het, nog sterker dan voorheen, met zijn allen doen. In het afgelopen jaar is een stevig fundament gelegd om de visie te realiseren. Amerpoort opereert vanaf 1 januari 2015 vanuit een nieuwe structuur. De start van de clustermanagers en de selectieprocedure voor Coördinerend Begeleider, waren belangrijke stappen op weg naar taakvolwassen werken. Een andere belangrijke stap was de keuze voor Dialoog over Kwaliteit. Het Jaarbeeld laat die ontwikkelingen in 2015 zien.
Bekijk het Jaarbeeld van Amerpoort 2015 (pdf)

Jaarverslag 2015 (inclusief financiële verantwoording) (pdf)

 

Jaarbeeld 2014: Amerpoort in beweging

Net als andere zorgorganisaties bereidde Amerpoort zich het afgelopen jaar voor op ingrijpende veranderingen. De 4 hoofdstukken in dit Jaarbeeld tonen in vogelvlucht waar zich in 2014 veranderingen voltrokken. We schreven een nieuwe visienota, Buitenste Binnen, waarin we de buitenwereld naar binnen halen en onze eigen blik meer naar buiten richten. Met oog voor onze cliënten en de kwaliteit van zorg. Met datzelfde oogmerk ontwikkelden we nieuwe inzichten en methodes, ontdekten we nieuwe digitale mogelijkheden voor cliënten en investeerden we in verbouw en nieuwbouw van woningen. Amerpoort was in 2014 volop in beweging!
Bekijk het Jaarbeeld van Amerpoort 2014 online via ISSUU
of download het jaarbeeld als pdf-bestand.

 Het jaarverslag 2014 is te downloaden als pdf-bestand.

 

Jaarbeeld 2013: Ik doe mee

De titel staat symbool voor de ambitie van Amerpoort: mensen met een verstandelijke beperking laten meedoen in de samenleving. In 2013 had Amerpoort te maken met de eerste grote bezuiniging: een korting van 56% op het vervoer van wonen naar dagbesteding. Een verandering die veel impact had op cliënten en medewerkers. Bijzonder is dat 50 van hen nu zelfstandig reizen. Toon van Keeken vertelt in dit jaarbeeld vol trots hoe hij met fiets, trein en lopend iedere dag van Baarn naar Amersfoort reist.
Bekijk het jaarbeeld van Amerpoort 2013 online
of download hier de pdf.
 

Jaarbeeld 2012: Mijn verhaal

In dit Jaarbeeld vertellen Jeroen, Noor, Berry en Aaron hoe Amerpoort een rol in hun leven speelt. Alle 4 worden zij door professionals van Amerpoort ondersteund. Bij het werk, de opvoeding, het wonen of het begrijpen van de wereld om hen heen. Wat heeft Amerpoort dit viertal gebracht? Voelen zij zich hier thuis? Hoe worden zij ondersteund? Zij vertellen het u graag zelf!
Download het Amerpoort Jaarbeeld 2012 (pdf-bestand).
 

Jaarbeeld 2011: Werelden die bij elkaar komen

De wereld van Amerpoort zoekt verbinding met de samenleving, bijvoorbeeld via verwanten, vrijwilligers, samenwerkingspartners en het bedrijfsleven. In het Jaarbeeld vertellen vertegenwoordigers van deze verschillende groepen over hun verbinding met Amerpoort.
Download het Amerpoort Jaarbeeld 2011 (pdf-bestand).