Samenwerkingspartners

Amerpoort werkt met verschillende organisaties samen.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden. Op ons verenigingsbureau in Utrecht werken vijfenveertig professionals. Binnen de gehandicaptenzorg werken ongeveer 168.000 werknemers voor ruim 195.000 cliënten. Het totale omzet in de branche bedraagt ongeveer € 7,5 miljard per jaar. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorgverlening. www.vgn.nl

Met ongeveer 1500 medewerkers en 500 vrijwilligers levert Sherpa diensten aan zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving. Amerpoort werkt met Sherpa samen in onder meer het Gezondheidscentrum en op het gebied van epilepsieonderzoek. www.sherpa.org

Handicap Experience
5 organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Amerpoort, Cordaan, Oro, Siza en De Twentse Zorgcentra) werken samen binnen de ‘Handicap Experience’. De ‘Handicap Experience’ is een netwerkverbinding, waarbinnen samen leren centraal staat. Zowel van elkaar, als van cliënten, verwanten en andere mensen rondom de cliënt. Want kijken door de ogen van een ander – met een open blik en zonder vooroordelen – levert andere inzichten op. ‘Meervoudig kijken’ plaatst situaties in een ander perspectief. Het levert begrip op voor de ander én betere zorg. Kijk voor meer informatie en fimpjes op www.handicapexperience.nl

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) werkt samen met Amerpoort en andere zorgorganisaties. De AWVB wil praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek stimuleren, uitvoeren en de resultaten te implementeren. Om de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en hen te ondersteunen.
www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/