Samenwerkingspartners

Amerpoort werkt met verschillende organisaties samen.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden. Op ons verenigingsbureau in Utrecht werken vijfenveertig professionals. Binnen de gehandicaptenzorg werken ongeveer 168.000 werknemers voor ruim 195.000 cliënten. Het totale omzet in de branche bedraagt ongeveer € 7,5 miljard per jaar. De VGN streeft naar gunstige voorwaarden en een actieve belangenbehartiging op het vlak van financiering, wet- en regelgeving, werkgeverszaken en inhoud van de zorgverlening. www.vgn.nl

Carante Groep is een samenwerkingsverband van regionaal verankerde autonome organisaties in de zorg. De organisaties opereren vanuit een gemeenschappelijke maatschappelijke doelstelling: het op maat begeleiden en ondersteunen van cliënten. De organisaties kiezen voor bedrijfskundige samenwerking vanuit de overtuiging: goede kwaliteit voor een aanvaardbare prijs. Op die manier is, voor de cliënten die gekozen hebben voor de zorg en dienstverlening van die organisaties, het rendement van het beschikbare budget voor de dagelijkse zorg optimaal. www.carantegroep.nl

Participatie in onze samenleving vormt de kernwaarde voor een menswaardig bestaan. Maar wat nu als je wel wilt maar niet kunt? Hoe kunnen mensen met een (verstandelijke) beperking gezond leven, hun sociale netwerk vergroten en zelf de regie houden, als digitaal niet voor iedereen gewoon is? Samen met meerdere zorgorganisatie participeren wij in Stichting Link4All. Door actief kennis en ervaring met anderen te delen en te kiezen voor innovatieve en betrouwbare digitale oplossingen ondersteunen wij mensen met een (verstandelijke) beperking bij deelname aan de digitale maatschappij. Deelnemende organisaties zijn onder meer: Amerpoort, Baalderborgroep, Bartimeus, Frion, Ipse De Bruggen, Middin, Pameijer, Prinsenstichting, Tragelzorg en Visio. www.link4all.nl

Met ongeveer 1500 medewerkers en 500 vrijwilligers levert Sherpa diensten aan zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving. Amerpoort werkt met Sherpa samen in onder meer het Gezondheidscentrum en op het gebied van epilepsieonderzoek. www.sherpa.org

Handicap Experience
5 organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Amerpoort, Cordaan, Oro, Siza en De Twentse Zorgcentra) werken samen binnen de ‘Handicap Experience’. De ‘Handicap Experience’ is een netwerkverbinding, waarbinnen samen leren centraal staat. Zowel van elkaar, als van cliënten, verwanten en andere mensen rondom de cliënt. Want kijken door de ogen van een ander – met een open blik en zonder vooroordelen – levert andere inzichten op. ‘Meervoudig kijken’ plaatst situaties in een ander perspectief. Het levert begrip op voor de ander én betere zorg. Kijk voor meer informatie en fimpjes op www.handicapexperience.nl

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) werkt samen met Amerpoort en andere zorgorganisaties. De AWVB wil praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek stimuleren, uitvoeren en de resultaten te implementeren. Om de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en hen te ondersteunen.
www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/