Melden misbruik en mishandeling

Amerpoort heeft een meld- en adviespunt voor seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Weet of vermoedt u dat er sprake is van seksueel misbruik, huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij een cliënt van Amerpoort betrokken is als (vermoedelijk) slachtoffer of veroorzaker? Dan kunt u dit melden bij ons meld- en adviespunt seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij het meldpunt ook om advies vragen.

Melden

Melden is niet hetzelfde als beschuldigen. Door een (mogelijke) situatie te melden, staat u er niet langer alleen voor. Melden leidt u naar de formele stappen die u kunt of moet zetten. Het voorkomt dat eventuele verkeerde praktijken doorgaan en gaat geruchten in de wandelgangen tegen.

Vragen om  advies

Ook als u niet goed weet hoe u met een dergelijke situatie om moet gaan, kunt u het meldpunt bellen. Wij kunnen u dan helpen en tips geven.

Melden verplicht voor medewerkers

Iedere medewerker van Amerpoort is verplicht gedragingen of andere signalen te melden die mogelijk wijzen op seksueel misbruik, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Contact met het meldpunt

Het meldpunt is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via (035) 647 5555. Tussen 17.00 uur en 8.30 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen kunt u ook bellen. U wordt dan doorverbonden naar de algemene calamiteitentelefoon van Amerpoort.  U kunt ook mailen naar meldpunt@amerpoort.nl.