Klokkenluidersregeling

Vermoedens van zakelijke misstanden en onregelmatigheden binnen de organisatie melden.

De Klokkenluidersregeling biedt werknemers de mogelijkheid om vermoedens van zakelijke misstanden en onregelmatigheden binnen de organisatie te melden. Zonder gevaar voor de eigen rechtspositie.

Voorbeelden van misstanden en onregelmatigheden die onder de regeling vallen zijn fraude, oplichting of het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen. In de Klokkenluidersregeling (pdf) leest u hier meer over.

Voor wie is de regeling?

Naast werknemers kunnen ook anderen die in een contractuele relatie tot Amerpoort staan, gebruik maken van de regeling. Bijvoorbeeld uitzendkrachten, vrijwilligers, gedetacheerden en andere ingehuurde werknemers.

Klachten van persoonlijke aard

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van werknemers. Daarvoor heeft Amerpoort een klachtenregeling voor werknemers. Die staat op intranet.

Instemming Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft op 18 december 2012 ingestemd met de regeling. De regeling is sinds 1 januari 2013 van kracht.