Buitenste Binnen: onze visie

De visienota Buitenste Binnen wordt elk jaar geëvalueerd. Alle documenten vindt u hier.

Tussenevaluatie Buitenste Binnen

In 2014 is de visienota Buitenste Binnen van Amerpoort verschenen. Daarin hebben we verwoord waar Amerpoort voor staat en in welke richting wij ons ontwikkelen. Om stil te staan bij wat we inmiddels bereikt hebben, voeren we jaarlijks een evaluatie uit. We willen lessen trekken uit de ervaringen en de  aandachtspunten meenemen in de volgende jaren.

 

Visienota

Nog meer dan voorheen willen we de buitenwereld binnenhalen om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. En meer dan ooit willen we – van binnen naar buiten – de samenleving opzoeken.

Binnen en buiten zijn werelden die elkaar nodig hebben en hopelijk steeds meer naar elkaar toe groeien. Samen met begeleiders, familie, vrijwilligers, buren, bedrijven, partners en kennisinstituten bieden we cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren aan de samenleving. Het Buitenste Binnen verwoordt ook dat we het écht anders gaan doen: efficiënter, met meer ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en nieuwe initiatieven.

Onze missie, klant- en werkwaarden geven samen vorm aan de visie van Amerpoort. Zij fungeren samen als kompas voor de strategische koers, de communicatie en het handelen van Amerpoort.

Missie

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klantwaarden

Het is de bedoeling dat nieuwe en bestaande cliënten en hun familie de klantwaarden herkennen; bij het eerste contact en de vele contacten daarna.

Welkom
Ik voel me welkom, ik voel me gezien en gehoord.

Kleurrijk
Ik mag zijn wie ik ben, met mijn beperking, eigen levensbeschouwing, opvattingen en gewoonten.

Meedoen
Ik wil net als ieder ander mens meedoen in de samenleving. Amerpoort ondersteunt mij daarbij en daagt me uit mijn talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen.

Veilig & vertrouwd
Ik wil zo veilig mogelijk leven in een vertrouwde omgeving. Ik krijg daarbij steun van Amerpoort en mensen die voor mij belangrijk zijn. Samen maken we afspraken over wonen en werken, privacy, vrijheid en eventuele risico´s.

Werkwaarden

De werkwaarden geven invulling aan de klantwaarden. Ze geven richting aan het handelen van medewerkers van Amerpoort.

Open
Ik treed cliënten, mensen uit hun netwerk en mijn collega’s open en onbevooroordeeld tegemoet. Ik verplaats me in hun beperking, achtergrond, levensbeschouwing, gewoontes en vragen. Ik ga zorgvuldig en respectvol met hen om. Ik kom gemaakte afspraken na.

Ondernemend
Ik kijk met een frisse blik naar de mogelijkheden van cliënten. Ik richt me steeds op hun ontwikkeling. Ik zoek nieuwe kansen om hun leefwereld te vergroten en onze ondersteuning te verbeteren. Ik kijk daarbij vooral naar de directe omgeving, de wijk en bedrijven in de buurt.

Samenwerkend
Ik zoek de samenwerking met cliënten en mensen die voor hen belangrijk zijn. Als partners werken we aan een zo goed en gewoon mogelijk leven. Dit doen we vanzelfsprekend samen met collega’s en organisaties binnen en buiten de zorg.

Nieuwsgierig
Ik ben nieuwsgierig naar mijn omgeving, die groter is dan Amerpoort. Ik neem als professional mijn vak serieus en zoek naar vernieuwing. Ik ben transparant in mijn handelen. Iedereen kan mij daarop aanspreken en ik spreek mijn collega’s aan.