Bejegeningscode

Wat Amerpoort verstaat onder respectvol met elkaar omgaan.

De bejegeningcode beoogt voor alle betrokkenen (medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun verwanten, en ander betrokkenen) helder te maken wat Amerpoort verstaat onder respectvol met elkaar omgaan. 

De bejegeningcode omschrijft wat men in de dagelijks omgang van elkaar mag verwachten. Aan de inhoud van deze code hebben cliënten een belangrijke bijdrage geleverd.

Voor alle betrokkenen geldt dat respectvol met elkaar omgaan gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en vertrouwen.

De bejegeningcode geldt voor alle betrokkenen.

 

Cliënten brengen de bejegeningcode als volgt onder woorden:

Agressie (slaan of schelden) wordt niet geaccepteerd.

Gedrag waar een ander last van heeft, hoort niet.

Men moet elkaar niet kwetsen. 

Persoonlijke aandacht vind ik prettig  Een plek voor mezelf is belangrijk. Maar ook een plek om samen met anderen te zijn.

Als je bij elkaar woont, samen iets ondernemen. Een spelletje doen, een appeltaart bakken.  Werk doen wat ik leuk vind. Werk waar ik zelf voor gekozen heb. Werk waar ik trots op ben. Complimenten vind ik fijn om te krijgen. Het is ook goed om die te geven.

Mensen moeten goed naar mij luisteren. Ik wil kunnen zeggen wat ik wil. Ik wil ook goed naar anderen luisteren. Horen wat zij prettig vinden. Elkaar vertrouwen. Eerlijk tegen elkaar zijn  Op tijd vertellen wat je dwars zit. 

Vrienden maken. Met de mensen met wie je samen woont of werkt. Maar ook met andere mensen. Elkaar helpen elkaar als het nodig is. Zorgvuldig omgaan met de spullen van een ander.

 

Medewerkers vertalen wederzijds respect en vertrouwen op de volgende wijze:

Zorg voor een ontspannen leef- en werksfeer, waarin ieders inbreng serieus genomen en gewaardeerd wordt. Onderken het belang van het levensverhaal en het sociaal netwerk van cliënten.

Ga uit van de goede bedoelingen van anderen en heb geduld met elkaar. Neem je verantwoordelijkheid en stimuleer anderen om dat ook te doen. Maak verschillen in opvatting tijdig en op constructieve wijze bespreekbaar. Blijf in gesprek en verdiep je in elkaars taal en achtergronden.

Houd je aan afspraken en spreek ook anderen daar in alle openheid op aan. Wees eerlijk, erken fouten ruiterlijk en beloof geen dingen die je niet waar kunt maken.