Kunstenaars gezocht

Voor Namen Noemen editie 2018.

Op vrijdag 9 november 2018 wordt op Amerpoort, locatie Nieuwenoord voor de  9e keer Namen Noemen georganiseerd. Met Namen Noemen willen we tijdens een wandeling in de avonduren voor iedereen die het wil stil staan bij geliefde overledenen. De wandeling voert langs een aantal kunstvormen, die mensen uitnodigen om de herinnering te delen en namen te noemen.

Graag willen we weer kunstenaars bij Namen Noemen betrekken om een waardevolle en mooie bijdrage aan de route kunnen leveren. Dit jaar zijn we op zoek naar vernieuwing in de kunstvormen; ze hoeven niet uitgebreider maar wel verrassend zijn. Misschien ken je iemand of ben jij de kunstenaar die iets nieuws kan bijdragen aan deze editie van namen Namen Noemen. De basiscriteria staan hieronder genoemd.

Ideeën met een schatting van de kosten kunnen worden ingediend voor 23 augustus bij: a.kappert@amerpoort.nl. Voor 1 september zal er een keuze worden gemaakt en is er gelegenheid om jouw bijdrage toe te lichten. Data en verdere bijzonderheden hierover volgen nog. Mocht je (nog) niet bekend zijn met Namen Noemen, kijk dan op www.namennoemen.nl Denk creatief en maak de werkgroep nieuwsgierig naar een eventuele bijdrage van jou.

Criteria voor rituele kunstvormen

 • De kunstvorm moet passen in het geheel van de wandeling.
 • Alle zintuigen worden aangesproken; een individuele kunstvorm hoeft dat niet, maar het geheel moet wel optellen tot een wandeling waarin alle zintuigen zijn aangesproken.
 • Ook moet de kunstvorm passen in het geheel waarin verschillende menstypen en stijlen worden aangesproken.
 •  De kunstvorm moet verwondering oproepen, niet aanzetten tot doordenken, maar tot doorvoelen. 
 •  De kunstvorm moet eenvoudig zijn. 
 •  De kunstvorm moet activerend en uitnodigend zijn. De kunstvorm moet de deelnemers uitnodigen tot beleven en ontmoeten en tot een eigen gebaar.
 •  De handeling van de deelnemers mag niet gemist worden om het kunstwerk compleet te maken.

Verder kregen we vanuit de evaluatie de volgende punten terug ten aanzien van de kunstvormen:

 • Meer minimalistisch (Kunstvorm centraal maar niet teveel eromheen).
 • Rust tussen de vormen is gewenst (was in 2017 redelijk goed verdeeld).
 • Kunstenaars worden aangeschreven met de vraag de vorm een nieuw elan te geven.
 • Kunstenaars vragen om zelf geaarde/verantwoorde verlengsnoeren mee te nemen (benoemen hoeveel zij maximaal mogen gebruiken).
 • De werkgroep ontvangt overzicht van de (bestaande) kunstvormen en maakt daaruit een keuze.

De werkgroep bestaat uit: Ruben Barf, Fokko van Gemert, Annemieke Kappert, Alex Kohler en Herman van der Mark.
Secretariaat: Jacqueline Hordijk.

Hartelijke groet,
Annemieke Kappert

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route