Vrienden van Theater Totaal

De Vrienden van Theater Totaal leveren een bijdrage aan muziek- en theaterproducties en helpen zo dromen te verwezenlijken.

Stichting Vrienden van Theater Totaal

Mensen met een verstandelijke beperking en aanleg voor muziek en theater dromen vaak van een carrière als artiest. Stichting Vrienden van Theater Totaal helpt artiesten hun dromen te verwezenlijken.

Dat doet ze door een bijdrage te leveren aan muziek- en theaterproducties. Denk daarbij aan de aanschaf van instrumenten, apparatuur, kostuums en decorstukken, en aan ondersteuning bij de productie van cd’s

Artiesten ervaren optredens als een bekroning van hun werk en ontwikkeling. Dankzij donaties van de Vrienden van Theater Totaal zijn veel succesvolle voorstellingen, concerten en cd’s gerealiseerd.

RSIN: 816339879

Doelstelling

Het zonder winstoogmerk ondersteunen van de doelstelling en werkzaamheden van de Stichting Theater Totaal, door:

  • het mogelijk maken van voorzieningen en activiteiten in materiële en immateriële zin ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap op het gebied van allerlei kunst(uitings)vormen
  • het bevorderen van ontwikkelingen ten behoeve van de huidige en potentiële kunstbeoefenaars van de Stichting Theater Totaal, die niet of ten dele uit de beschikbare middelen van de Stichting Theater Totaal kunnen worden vergoed. 

Beleidsplan

Het beleid wordt gevoerd aan de hand van het beleidsplan van Theater Totaal.

Functie van de bestuurders

Het bestuur van Stichting Vrienden van Theater Totaal bestaat uit:

  • Ineke Luesink (voorzitter)
  • Bert Schouten (secretaris)
  • Sylvia van der Linde (penningmeester)
  • Sander Glas (algemeen lid)

Vergaderingen

Het bestuur van Stichting Vrienden van Theater Totaal komt vier keer per jaar bij elkaar.

Beloningsbeleid

Binnen de Stichting Vrienden van Theater Totaal zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten       

Stichting Vrienden van Theater Totaal heeft de kosten van nieuwe geluidsapparatuur voor de band Total Loss gefinancierd, alsmede de huur van een zaal in theater De Kom voor een voorstelling van Kraak.

Contact

Molièrelaan 82
3533 VK Utrecht

Contactpersoon: Bert Schouten
Telefoonnummer: 030 294.4934
E-mailadres: vriendenvantheatertotaal@gmail.com

Vriend van Theater Totaal worden

Wilt u donateur worden?  Vul onze flyer in en stuur hem naar vriendenvantheatertotaal@gmail.com.