Vrienden van Christophorus

De Stichting Vrienden van Christophorus richt zich op de kinderen van Christophorus.

Stichting Vrienden van Christophorus is in 2001 opgericht om financieel bij te springen en extra’s zoals vakanties, spelmateriaal en bijzondere activiteiten te financieren. Bij de oprichting van de stichting was Christophorus nog een zelfstandige organisatie binnen de Camphill gemeenschap. In 2010 is Christophorus gefuseerd met Amerpoort.

Over Christophorus

Christophorus heeft aan de rand van het Panbos in Bosch en Duin 10 bijzondere huizen, waar ongeveer 90 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wonen. Ze krijgen de zorg en aandacht die ze verdienen en kunnen zich ontwikkelen zoals ieder ander mens. In Amersfoort heeft Christophorus nog 2 woningen voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. In een minder groene omgeving, maar met dezelfde warme sfeer.

In Baarn is door Amerpoort het project Vosseveld gestart; hier zijn twee antroposofische groepen voor jongeren met een ernstig meervoudige handicap. Ook deze groepen kunnen zich richten tot stichting Vrienden van Christophorus. Een belangrijk uitgangspunt van Christophorus is dat een kind met een beperking een gezonde kern in zich heeft. Begeleiders houden daar voortdurend rekening mee. Ze richten zich vooral op het eigene van een kind. Meer over Christophorus.

Doel van de stichting

Het financieren van speelgoed en activiteiten voor juist die bewoners die niet op een andere manier voldoende financiering krijgen.

De belangrijkste doelen zijn:

 • Het financieren van activiteiten tijdens de vakantieweken
 • Aanschaf van speelgoed
 • Mogelijk maken van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding
 • Ondersteunen van activiteiten ter versterking van de antroposofische identiteit

Bestuur

Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit Anne-Eva Speeks (voorzitter), Christoph Winkler (penningmeester), Patricia Nederveen (secretaris), Mirjam Bogers en Lilian Dorsman (projecten). Het bestuur bespreekt onder meer de diverse aanvragen die bij de stichting binnenkomen. Daar zijn veel mooie initiatieven uit voortgekomen, zoals:

 • een abonnement voor de dierentuin
 • diverse uitstapjes naar pretparken
 • crosstrainer
 • skelter
 • jaarlijks brengt stichting Vrienden van Christophorus een nieuwsbrief uit met daarin de activiteiten van afgelopen jaar.

Financiële ondersteuning

Om de doelen van de stichting te realiseren zet het bestuur zich actief in om fondsen te werven. Aangezien de giften van deze fondsen meestal eenmalig en niet toereikend zijn, is Christophorus ook afhankelijk van particuliere donateurs die jaarlijks een bedrag willen storten. Aangezien het budget van stichting Vrienden helaas beperkt is, zijn wij genoodzaakt zeer kritisch te kijken naar aanvragen. Wij vergoeden geen aanvragen die betrekking hebben op inrichting van het woonhuis of aanvragen die ook op een andere manier (via ouders of voogdij) vergoed kunnen worden.

Word vriend!

Uw steun is onmisbaar. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen wij de activiteiten en middelen op het gebied van vrijetijdsbesteding mogelijk maken, die voor de kinderen en jongeren van grote betekenis zijn. Vriend worden is heel eenvoudig. Maak periodiek een bedrag naar keuze over op:

NL51RABO0395239605 Rabobank Zeist en Omstreken
t.n.v. Stichting 'Vrienden van Christophorus'

Fiscale voordelen van doneren

 • De stichting is een erkende ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw giften (boven 1% van uw drempelinkomen) fiscaal aftrekbaar zijn.
 • U kunt door middel van een notariële akte ook jaarlijks een vast bedrag schenken, met een minimale looptijd van 5 jaar. Dat bedrag is vervolgens volledig en zonder drempel fiscaal aftrekbaar. Christophorus maakt graag een afspraak met u voor het opmaken van deze akte.
 • U kunt in uw testament een legaat toekennen over welk bedrag wij geen belasting hoeven te betalen. Daardoor kan het geld volledig worden gebruikt voor de kinderen van Christophorus.

De penningmeester van de stichting informeert u graag over alle mogelijkheden om ons financieel en fiscaal aantrekkelijk te steunen.

Meer informatie

Het beleidsplan van Stichting Vrienden van Christophorus 2018 (pdf).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op:
Stichting Vrienden van Christophorus
Duinweg 35
3735 LC Bosch en Duin

Patricia Nederveen, secretaris
KvK-nummer: 30171134
Telefoonnummer: 06-10202116 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: vriendenchristophorus@live.nl

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route