Nieuwenoord-Fonds

Stichting Nieuwenoord-Fonds is een solidariteitsfonds voor initiatieven op het gebied van ontspanning en recreatie die het leven van cliënten verrijken en die niet via de WLZ worden betaald.

Missie en visie

“Plezier creëren bij de bewoners is het mooiste dat er is”

Een betere schommel, een prikkelende belevingstuin of een pilot starten rond een nieuwe zorgmethode? Stichting Nieuwenoord-fonds levert graag een financiële bijdrage aan die projecten en initiatieven die de bewoners van locatie Nieuwenoord net dat beetje extra geven. Projecten en initiatieven die een verrijking zijn voor het leven van de cliënten, maar die niet via de reguliere gelden betaald kunnen worden.

Het Nieuwenoord-fonds is in 1978 opgericht door ouders van cliënten van de toenmalige stichting Nieuwenoord, één van de voorlopers van Amerpoort. Door de jaren heen heeft het Fonds bijdragen geleverd aan uiteenlopende projecten waarvan de (oud)bewoners van de locatie Nieuwenoord (nog steeds) profiteren. Denk hierbij aan De Motorrun, jubileum-evenementen, de aanschaf van het TMS-systeem of pilot-programma's in de zorg.

Uw bijdragen en suggesties zijn welkom

Draagt u de bewoners van locatie Nieuwenoord een warm hart toe? Kijk onder het kopje Doneren hoe u het Nieuwenoord-fonds kunt helpen om voor hen die kleine extra’s mogelijk te maken. Hebt u een mooi initiatief voor ogen voor locatie Nieuwenoord en wilt u een aanvraag doen bij het Nieuwenoord-fonds? Kijk dan onder het kopje Aanvragen. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.

Een overzicht van recente projecten en initiatieven die dankzij het Nieuwenoord-Fonds tot stand zijn gekomen vindt u onder het kopje Over Ons.

 

Over ons

Bestuur

Het bestuur van Nieuwenoord-Fonds bestaat uit:

Dhr. R.G. van Zanten (voorzitter)
Dhr. G. Born (penningmeester)
Mw. M. Roos-Le Large (secretaris)
Dhr. J.F.A. Beermann (lid)
Dhr. G.J. de Kruijk (lid)

Beleggingsadviseur:
Dhr. C.J. de Kort

Ambtelijk secretaris:
Mw. M.T.M. Bloch

Beloningsbeleid

Binnen de Stichting Nieuwenoordfonds zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten

Het Nieuwenoord-Fonds heeft in 2017 de volgende aanvragen gehonoreerd:

  • Bijdrage 25-jarig jubileum Boerderij Huydecoper;
  • CDRL tbv Snoek en Muzeplein;
  • Schommel tbv Vijverlaan, Condor, Capella en Loods 17;
  • Zandbak tbv Condor;
  • Bijdrage aanbouwwerktuigen voor de tractor tbv de Kwekerij;
  • Snoezelruimte tbv Soutterain;
  • Trampoline tbv Mariaoordlaan;

Financiële verantwoording

Totale inkomsten in 2017: € 13.166 (bestaande uit giften € 14.801 en fin.baten - € 1.635).
Totale uitgaven in 2017: € 90.711 (bestaande uit toekenningen € 87.473 en alg. kosten € 3.238).

Balanstotaal per 31-12-2016: € 818.592,-.

RSIN: 8052.69.101 

Contact

Bezoekadres: Nieuwenoordlaan 12, 3744 PA Baarn
Contactpersoon: Marga Bloch
Telefoonnummer: (035) 647 5350 - acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
E-mailadres: m.bloch@amerpoort.nl 

 

Aanvragen

Hebt u een mooi initiatief voor ogen ten behoeve van cliënten op locatie Nieuwenoord en wilt u een aanvraag doen bij het Nieuwenoord-Fonds? Het bestuur van Stichting Nieuwenoord-Fonds komt 4 keer per jaar bij elkaar om nieuwe aanvragen te beoordelen.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen bij het bestuur worden ingediend. De formulieren hiervoor kunt u opvragen bij ambtelijk secretaris Marga Bloch. De aanvragen worden meegenomen in de eerstvolgende vergadering. De uiterste aanleverdata vindt u bij de vergaderdata. Alle aanvragen moeten voorzien zijn van een offerte, opgesteld door de afdeling Inkoop van Amerpoort.

Meer informatie?

Benieuwd hoe zo'n aanvraag verwerkt wordt? In dit interview vertelt bestuurslid Hank Beermann meer over het Nieuwenoord-fonds en licht hij de aanvraagprocedure toe.

Doneren

Giften

Het fonds kan bijzondere aanvragen honoreren dankzij de giften van donateurs. Uw hulp in de vorm van een eenmalige of periodieke gift is altijd welkom! U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL85ABNA0423766228, ten name van Stichting Nieuwenoord-Fonds in Baarn.

Meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van uw bijdrage leest u op de website van de belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met ambtelijk secretaris Marga Bloch voor meer informatie.

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route