Zorgprofiel productenboeken

Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg iemand krijgt die niet langer zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk is en die zo goed mogelijk past. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie. In de productenboeken van Amerpoort staat per product beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Vanuit haar visie op zorg, kijkt Amerpoort in de begeleiding vooral naar uw mogelijkheden en wat u wilt ontwikkelen om een prettig leven te kunnen leiden.

Amerpoort woonproducten

  • 6 zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke beperking (VG)
  • 4 zorgprofielen voor lichamelijk gehandicapten (LG)
  • 3 zorgprofielen voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG)
  • 3 zorgprofielen voor verzorging en verpleging (V&V)

Voor sommige zorgprofielen zijn meerdere variaties in producten mogelijk. In totaal biedt Amerpoort tweeëntwintig producten aan. U kunt via deze website klikken op een product. U krijgt dan alle informatie.

Volledig pakket thuis

Amerpoort biedt 9 zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke beperking aan in de vorm van een volledig pakket thuis.Uitgangspunt voor een volledig pakket thuis (VPT) is dat mensen met een beperking zelf moeten kunnen kiezen waar en hoe zij willen wonen. Dat betekent dat mensen met een indicatie ‘verblijf' de noodzakelijke zorg ook zoveel mogelijk thuis moeten kunnen ontvangen.

Dagbesteding

Iedereen besteedt z'n dag graag op z'n eigen manier. Daarom heeft Amerpoort een groot en gevarieerd aanbod dagbestedingactiviteiten. Het belangrijkste hierbij is dat alle cliënten - volwassenen en kinderen - meer richting kunnen geven aan hun bestaan en zich kunnen ontplooien door te leren en te werken. In het productenboek dagbesteding van Amerpoort staat per product beschreven welke zorg noodzakelijk en passend is. Wie deze zorg nodig heeft, krijgt van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie Begeleiding Groep.

Overzicht productenboeken

Beschrijving doelgroepen

EMB
Ernstig Meervoudig Beperkt
Naast een verstandelijke beperking is er sprake van een lichamelijke en soms zintuiglijke beperking. Er is begeleiding, volledige verzorging en soms verpleging nodig. De woning en de inzet van begeleiding is aangepast op de beperkingen.
Indicatie ZZP VG5, VG7, VG8 of ZZP LG4 t/m LG7

EPG
Ernstig Probleem Gedrag
Naast een verstandelijke beperking is er sprake van ernstig probleemgedrag en soms een lichamelijke beperking. Er is zeer intensieve begeleiding en vaak verzorging nodig. De woning en de inzet van begeleiding is aangepast op de beperkingen.
Indicatie ZZP VG6 en VG7

Geriatrie
Geriatrische problematiek
Ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking, er is vaak sprake van geriatrische problematiek zoals dementie. Er is zeer intensieve begeleiding en vaak verzorging nodig. De woning en de inzet van begeleiding is aangepast op de beperkingen.
Indicatie ZZP VG5, VG7, VG8 of ZZP VV7, VV8

LVG
Licht Verstandelijk Gehandicapt

Naast een lichte verstandelijke beperking is er sprake van probleemgedrag. Er is begeleiding en behandeling nodig op het gebied van sociale redzaamheid en gedrag. Deze begeleiding kan op een beperkt aantal locaties gegeven worden.
Indicatie ZZP LVG1 t/m LVG3 of ZZP VG 3 t/m VG 7

EB regulier
Reguliere zorg Exclusief Behandeling
Er is sprake van een lichte, matige en soms ernstige verstandelijke beperking. Er is begeleiding en soms verzorging nodig. Op de locaties wordt geen behandeling gegeven. De woningen zijn niet ingericht op lichamelijke beperkingen.
Indicatie ZZP VG1 t/m VG6