Aanmelden

Van het eerste contact tot zorg op maat.

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor zorg of ondersteuning door Amerpoort? Wij nemen de stappen graag met u door!

1. Eerste contact

Voor het eerste contact vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via e-mail (zorgbemiddeling@amerpoort.nl) of telefoon (035 – 647 52 52). Een consulent beantwoordt uw eerste vragen en vertelt u kort over de mogelijkheden.

2. Zorgvraag

Vervolgens  vragen wij u om een aanmeldformulier <link naar vernieuwd formulier> in te vullen en aan  te geven wat uw behoefte aan zorg en ondersteuning is. Gaat het bijvoorbeeld om wonen of dagbesteding, is er al een indicatie of financiering geregeld, etc.  Dit ingevulde formulier mailt u of stuurt u naar ons op.

Een van de consulenten bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of wij u de gevraagde zorg of ondersteuning kunnen bieden. Daarna maken we, in overleg met u, een afspraak voor een persoonlijk, oriënterend gesprek.

3. Oriëntatiegesprek

In dit gesprek met de consulent bespreken we samen welke zorg of ondersteuning u concreet zoekt en hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Ook bekijken we of u een geldige indicatie heeft. Als het nodig is, helpen we u bij het aanvragen van die indicatie. Afhankelijk van uw vraag, kan het zijn dat er een wachttijd is. We kunnen u tijdelijk overbruggingszorg bieden als u dit wenst.  Vervolgens gaan wij  op zoek naar passende zorg.

4. Kennis maken op de locatie

Wij nemen direct contact met u op als wij als passende zorg hebben gevonden. Soms vragen we daarvoor eerst advies aan een arts of gedragsdeskundige. Dit laten we u dan weten.

U krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de coördinerend begeleider en de gedragsdeskundige. Soms is ook de zorgconsulent aanwezig. Dit gesprek vindt plaats op de locatie, zodat u gelijk een kijkje kunt nemen.

In het gesprek nemen we de zorgvraag nogmaals door en stemmen we af over de zorg en ondersteuning. De coördinerend begeleider geeft ook allerlei praktische info.

5. Start dienstverlening

Is er een goede match? Dan kunnen we verdere afspraken maken! We stellen eerst samen de startdatum vast. Vervolgens plannen we minimaal 2 weken voor de start een intake gesprek.

Dit gesprek heeft u samen met de coördinerend begeleider en eventueel de consulent Zorgbemiddeling.

Enerzijds gaat het in dit gesprek om de zakelijke kant. We nemen de dienstverleningsovereenkomst door, waarin de afspraken staan over zorg en financiering.

Anderzijds kijken we in het intake gesprek naar wat deze nieuwe fase voor u en uw familielid gaat betekenen. Soms is het een kleine stap, bijvoorbeeld met begeleiding op school of op het werk. Soms een grote verandering door een verhuizing. In het intake gesprek nemen we graag alle praktische informatie met u door, maar bespreken we ook hoe we op een prettige manier kunnen samen werken. Welkom bij Amerpoort!

Aanmeldformulieren

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier (doc). Stuur het ingevulde formulier naar zorgbemiddeling@amerpoort.nl of in een envelop zonder postzegel aan:

Amerpoort
Afdeling Zorgbemiddeling
Antwoordnummer 7077
3760 TB Soest

Wilt u zich inschrijven voor het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling, stuurt u dan ook onderstaande bijlage ingevuld mee.  

Aanmeldformulier Centrum voor Diagnostiek en Behandeling (doc)

Algemene voorwaarden

Amerpoort hanteert Algemene Voorwaarden (pdf). De bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden) leest u hier (pdf).

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route