Crisisopvang

Crisisopvang voor een cliënt die direct een tijdelijke vervangende woonomgeving nodig heeft.

Er is sprake van crisisopvang wanneer een cliënt direct een tijdelijke vervangende woonomgeving nodig heeft. Amerpoort biedt crisisopvang aan zowel cliënten van onze eigen organisatie als aan mensen die (nog) niet in zorg zijn of die zorg ontvangen van een andere organisatie. Een aanvraag voor crisisopvang wordt altijd gedaan via het crisistelefoonnummer 06-8363.9550 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU).

Bij de VGU beslist een regisseur crisisinterventie of de cliënt voor crisisopvang in aanmerking komt. De VGU neemt in dat geval contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van Amerpoort. Een consulent zorgbemiddeling onderzoekt de mogelijkheden en probeert de cliënt binnen 24 uur te plaatsen. De cliënt moet daarbij beschikken over een passende ZZP-indicatie of deze indicatie zo spoedig mogelijk aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de regio. Deze regeling geldt voor cliënten vanaf 6 jaar.