Spoorboekje voor bezoek en dagbesteding

20 mei 2020

Net als u zijn wij heel blij met de aankondiging van het kabinet dat de coronamaatregelen ook in de gehandicaptenzorg worden verruimd. Wij beseffen hoe belangrijk het voor cliënten, ouders en familie is dat zij elkaar weer kunnen zien. En dat cliënten binnenkort weer naar dagbesteding of werk kunnen. Ook cliënten die niet bij Amerpoort wonen.

De verruiming van de maatregelen maakt het voor ons mogelijk om samen met cliënten en verwanten afspraken op maat te maken. Wij letten daarbij uiteraard goed op de gezondheid van alle cliënten.

Amerpoort is al gestart met de voorbereidingen. We snappen dat u wilt weten wat de verruiming van de maatregelen voor u betekent. We gaan u daar stapsgewijs over informeren. In dit bericht leest u wanneer en wat u van ons kunt verwachten.

Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten?
Het kabinet heeft een routekaart met 4 belangrijke punten aangekondigd. Hieronder geven wij per punt aan wanneer wij u informeren wat de aanpak van Amerpoort is, ons eigen ‘spoorboekje’:

 • Vanaf 25 mei kunnen kinderen en jongeren (tot ca. 20 jaar) die wonen in een instelling bezoek ontvangen van twee vaste bezoekers.
  Dit is geweldig nieuws, maar wel op heel korte termijn. Omdat we niet verwachten dat de eigen bezoekregeling voor Amerpoort dan al klaar is, gaan we eerst individuele afspraken maken met ouders over bezoek aan hun kind. We houden daarbij rekening met andere kwetsbare cliënten op de groep en proberen drukte te voorkomen. Mocht u op bezoek willen komen, neem dan eerst contact op met de locatie.
 • Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt een vorm van dagbesteding.
  We wachten nog op meer informatie, bijvoorbeeld over het vervoer van en naar dagbesteding. Daarna kunnen we bepalen op welke manier we dagbesteding voor verschillende cliënten het best kunnen vormgeven. Uiterlijk 28 mei a.s. hebben we meer informatie over wanneer en hoe de dagbestedingen van Amerpoort weer opengaan.
 • Per 15 juni is voor iedere cliënt invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek
  Uiterlijk 28 mei a.s. informeren wij  u over de nieuwe bezoekregeling voor Amerpoort die ingaat vanaf 2 juni 2020. Op basis van deze regeling maken we afspraken voor iedere cliënt. Tot die tijd blijft de huidige bezoekregeling gelden. Voor kinderen en jongeren maken we een uitzondering (zie hierboven bij het eerste punt).
 • Per 1 juli is voor iedere cliënt die dat wenst een afspraak gemaakt over op bezoek gaan of logeren bij verwanten.
  In de nieuwe bezoekregeling staan ook afspraken over op bezoek gaan of logeren.

Hoe maken we afspraken over bezoek en dagbesteding?

1. In de ‘driehoek’ cliënt - verwant – medewerker maken we (individuele) afspraken.

De missie van Amerpoort is ‘samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking’. Dat doen we door samen te werken en afspraken te maken met cliënten en verwanten. Dat geldt ook voor het maken van individuele afspraken over bezoek en dagbesteding. Dit vraagt om maatwerk, passend bij de kwetsbaarheid, leeftijd en behoefte van een cliënt.

2. Samen maken we kaders en richtlijnen die gelden voor (individuele) afspraken.

Voor deze individuele afspraken hebben we kaders en richtlijnen nodig, omdat we risico’s voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk willen beperken. Amerpoort heeft een werkgroep gevraagd om deze kaders en richtlijnen te gaan maken. De werkgroep maakt gebruik van een handreiking die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft geschreven. Ook kijken we goed naar de ervaringen met bezoek tot nu toe en vragen we een klankbordgroep van cliënten, verwanten en ervaringsdeskundigen om mee te denken. In deze klankbordgroep zijn de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd. Zo werken we samen aan afspraken die gelden voor alle cliënten en verwanten. We delen deze uiterlijk 28 mei a.s. met u.

3. We betrekken de centrale cliënten- en verwantenraad.

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg betrekken we cliëntenraden, wanneer we beleid maken dat geldt voor alle cliënten van Amerpoort. Omdat we de regelingen allemaal op korte termijn moeten invoeren, gaan we met hen in gesprek op welke manier zij snel en zorgvuldig mee kunnen denken.

Communicatie en informatie

Op de website van Amerpoort houden wij u via een corona-liveblog op de hoogte over onze plannen en activiteiten. Zodra er nieuwe regelingen beschikbaar zijn, kunt u die lezen in de Amerpoort Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via www.amerpoort.nl/nieuwsbrieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route