Wat betekent het coronavirus voor Amerpoort? - algemene informatie

17 maart 2020

Hier lees je de meest gestelde vragen en antwoorden.

De informatie op deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt. 
Het laatste nieuws lees je in ons Live-blog.

De overheid heeft  vergaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Amerpoort heeft maatregelen opgesteld die tot en met 6 april gelden voor cliënten, verwanten, medewerkers en samenwerkingspartners. Wij nemen deze maatregelen om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. Zo proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Zodat we goede zorg kunnen blijven bieden.  
 

Vragen? Hier vind je meer informatie

Website RIVM
Op de website van het RIVM vind je actuele informatie over de verspreiding van het virus en de preventiemaatregelen. Ook kun je ze bellen op 0800-1351.

Medische vragen
Heb je vragen over de gezondheid van een cliënt, neem dan contact op met je eigen huisarts of het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg, telefoon 035 646 3132 (bij serieuze verdenking van coronabesmetting of buiten kantooruren) 

Veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de gehandicaptenzorg op de website van de VGN ​
www.vgn.nl/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-relatie-tot-gehandicaptenzorg
​​(Vragen van zorgmedewerkers, vragen van zorgaanbieders en vragen over arbeidsvoorwaarden)

Overige vragen:
Heb je andere vragen rond dit thema, neem dan contact op met de begeleider of clustermanager van de locatie waar je bij betrokken bent.

Sociale contacten beperken

Wij beperken alle sociale contacten zo veel mogelijk. Dit geldt voor cliënten, naasten en medewerkers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk. 

Welke maatregelen neemt Amerpoort op woonlocaties?

Beperk sociale contacten
Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten in hun privé-tijd tot het uiterste te beperken. Dit betekent dat cliënten zelf niet meer op visite gaan.

Bezoekers
Bezoek aan cliënten is niet toegestaan, tenzij dat in het kader van de zorg nodig is. Overleg bij twijfel met de manager of gedragsdeskundige.

Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.

Onderhoud en nieuwbouw
Onze onderhoudsbedrijven en installateurs mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen. Er zal in ieder geval tot en met 28 april 2020 geen planmatig onderhoud en / of mutatie-onderhoud (dat wil zeggen onderhoud van een vrijgekomen kamer/appartement) plaatsvinden. Alle lopende opdrachten zijn uitgesteld tot na 28 april.

Zowel de Facilitaire helpdesk (faclitairehelpdesk@amerpoort.nl) als de afdeling Huisvesting (huisvesting@amerpoort.nl) blijven bereikbaar. Mocht er onverhoopt toch een onderhoudsbedrijf voor de deur staan, mag de begeleiders deze wegsturen en contact op laten nemen met de afdeling Huisvesting.

De nieuwbouwprojecten op Nieuwenoord gaan gewoon door. Dit zijn afgebakende projecten waarbij er geen contact is tussen de werknemers en cliënten/personeel van Amerpoort.

Boodschappen 
De supermarkt op Nieuwenoord is gesloten tot en met 28 april. Woongroepen op Nieuwenoord. Christophorus, Vosseveld en Kwatrijn kunnen wel boodschappen bestellen via winkelbaarn@amerpoort.nl De afdeling Vervoer bezorgt de boodschappen tot aan de voordeur.

Apotheek
De bezorger van de apotheek (Leeuwen apotheek Hilversum) geeft medicatie af bij de voordeur en neemt retourmedicatie niet mee. 

Welke maatregelen neemt Amerpoort rondom dagbesteding?

Alle dagbestedingen sluiten tot en met 28 april. We gaan voor alle cliënten op zoek naar een passende daginvulling. Bijvoorbeeld door dagbesteding aan huis of vanuit één woning gezamenlijk naar een andere locatie. Daarbij kunnen teams dan gebruikmaken van leegstaande dagbestedingslocaties.

Het aanbieden van een passend alternatief voor individuele cliënten gaat altijd in afstemming met de manager en de gedragsdeskundige en zo nodig ook met verwanten/ vertegenwoordigers van cliënten. 

Externe cliënten (die niet bij Amerpoort wonen) kunnen niet terecht bij dagbesteding van Amerpoort en cliënten die bij Amerpoort wonen gaan niet naar externe dagbesteding. Ook kunnen ze geen gebruikmaken van groepsvervoer.

Kinderdagcentra en peuterdagcentra
Alle kinderdagcentra en peuterdagcentra (en dus ook de vroegdiagnostiek) zijn vanaf dinsdag 17 maart gesloten tot en met 28 april. Alle ouders zijn inmiddels geïnformeerd. Amerpoort probeert mee te denken als dit voor ouders dilemma’s oplevert en als ouders zelf tot een cruciale beroepsgroep behoren.

Logeren, BSO, zaterdagopvang, KIDS en TOZ

Cliënten kunnen tot en met 28 april niet komen logeren bij Amerpoort.

Ook de buitenschoolse opvang (BSO) en de Zaterdagopvang zijn tot die tijd gesloten. Amerpoort neemt met alle ouders die gebruik maken van logeren, buitenschoolse opvang en/of zaterdagopvang contact op. Samen onderzoeken we waar ondersteuning van Amerpoort toch nodig is en hoe we dat dan kunnen bieden.

Ambulante ondersteuning en begeleiding van KIDS (Kinderen In De Samenleving) en TOZ (Thuis Ondersteunde Zorg) bij cliënten thuis blijft doorgaan als dit nodig, mogelijk en verantwoord is.

Wat gebeurt er met cliënten die betaald werk hebben?

In bijvoorbeeld Utrecht werken cliënten bij het UW (werkplaatsen) en op andere betaalde plekken​. Wie bepaalt of werk al dan niet doorgaat? Amerpoort gaat hier niet over. Wanneer ze door hun werkgever naar huis gestuurd worden omdat ze een risico hebben, dan gaan ze in de ziektewet en krijgen ze doorbetaald. Indien ze door ons thuisgehouden worden vervalt hun inkomen. Dus cliënten zonder risicofactoren die volgens hun werkgever aan het werk moeten, die gaan aan het werk. Wij kunnen ze niet verplichten om thuis te blijven, tenzij we hun inkomen compenseren.​

Welke aanpassingen zijn er voor ambulante begeleiding?

Begeleiding van ambulante cliënten vindt telefonisch plaats. De ambulant begeleider komt alleen op huisbezoek als dat echt nodig is. Bij twijfel overleggen zij met de manager en de gedragsdeskundige. Is het nodig om iemand te bezoeken die mogelijk corona heeft, dan gebruikt de begeleider beschermingsmiddelen. 

Gaan alle behandelingen nog door?

Het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling stelt alle behandelingen uit, tenzij uitstel negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de cliënt. 
Ook kunnen medewerkers er geen bloed meer laten prikken (titer bepaling i.v.m. hepatitis). 
Voor vragen over corona heeft het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg een noodnummer ingesteld dat 24/7 bereikbaar is: 06 11 15 48 95.

In verband met het Corona virus zijn wij genoodzaakt alle tandheelkundige behandelingen op te schorten tot nader order. Bij ernstige pijnklachten kun je op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact met ons opnemen op telefoonnummer 035-6463750. In de avonduren en in het weekend kun je contact met de TVP opnemen op telefoonnummer 035-6463132. Zij verwijzen indien nodig door naar de Mondzorgpoli (Slotervaartziekenhuis, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam, 020-7234848). Aan de behandelingen bij de Mondzorgpoli kunnen kosten verbonden zijn. Houd rekening met extra kosten in verband met een toeslag voor behandelingen in de avond/nacht.

Wat zijn de regels voor vervoer van cliënten?

Connexxion verzorgt op afroep zowel medisch vervoer als sociaal vervoer voor Amerpoort.
Medisch vervoer kan doorgaan, als het bezoek aan arts echt noodzakelijk is. In veel gevallen zal de arts de afspraak al hebben afgezegd vanwege coronamaatregelen en hoeft er dus ook geen busje te rijden. 
Voor sociaal vervoer roepen we iedereen op terughoudend te zijn. Clubjes en andere activiteiten liggen vaak stil tot en met 28 april. Wees terughoudend met familiebezoek. Is het bezoekje toch echt nodig, dan kun je de verwant vragen om de cliënt te halen en te brengen. 

Zijn alle evenementen afgelast?

Alle activiteiten van het Clubwerk zijn uitgesteld tot en met 28 april, evenals de kerkvieringen. Het zwembad, het Cultureel Centrum en boerderij De Huydecoper op Nieuwenoord zijn gesloten.

Wat zijn de richtlijnen voor medewerkers van Amerpoort?

Beperk sociale contacten
Oproep aan medewerkers, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers: beperk je sociale contacten, ook in je vrije tijd. Vermijd plekken waar veel mensen komen. Houd je strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Reis niet naar het buitenland. 

Thuiswerken
Medewerkers van ondersteunende diensten werken zo veel mogelijk thuis en worden daarin digitaal ondersteund.

Overdracht nachtzorg
Ook de nachtzorg heeft extra maatregelen genomen. Deze lees je uitgebreid op mijnAmerpoort.

Overleggen
Multidisciplinaire overleggen (MDO's, onder andere met verwanten)  gebeuren telefonisch, tenzij het voor de zorg nodig is om bij elkaar te komen. 

Neem tot en met 28 april niet fysiek deel aan interne en externe bijeenkomsten. Vergaderen doe je telefonisch, tenzij het voor de zorg nodig is om bij elkaar te komen. 

Alle trainingen worden afgelast tot en met 28 april. Behalve de training voorbehouden handeling en fysieke weerbaarheid; die kunnen teams volgen als zij dat nodig hebben. 

Stages
Stages kunnen vooralsnog doorlopen als die bijdragen aan de cliëntzorg. Zie richtlijnen Rijksoverheid. Tot nu toe geven de meeste scholen aan dat het stagebedrijf mag bepalen of de stage doorloopt. Dat betekent dat we bovenstaande richtlijnen volgen. Ga wel in gesprek met je stagiaire. Het kan zijn dat stagiaires of ouders van de stagiaires het toch niet prettig vinden als de stage doorloopt. Overleg dan samen om tot een passende oplossing te komen. Als je vragen hebt, kun je ons bellen op 06-8397.3200 of mailen: stages@amerpoort.nl.
 
Verder gelden de basisadviezen van het RIVM:
•    Hoesten in binnenkant elleboog
•    Regelmatig handen wassen
•    Papieren zakdoekjes gebruiken
•    Geen fysiek contact bij begroeten (handen geven/zoenen, etc.)

Weten we wie corona heeft en wie niet?

De landelijke GGD test in principe niet meer, behalve in ziekenhuizen en in bepaalde gevallen bij ernstig zieke patiënten. We weten dus niet of iemand met griepverschijnselen of luchtwegproblemen echt corona heeft of niet. We moeten zo iemand behandelen als een verdenking van een besmetting, met de bijbehorende zorgvuldigheidsmaatregelen.  We begrijpen dat dit een onprettig gevolg is voor de cliënten en medewerkers, maar willen voor alles zorgvuldig handelen.

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route