Sociale relaties en ICT: onderzoek van start

03 december 2019

Amerpoort doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek, onderdeel van het project 'Sociale relaties en ICT'  van de VU in Amsterdam.

Amerpoort doet mee aan een wetenschappelijk onderzoek, onderdeel van het project 'Sociale relaties en ICT'  van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bij mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) kan het best moeilijk zijn om signalen van spanning te herkennen en op een juiste manier te interpreteren. Dit komt onder andere doordat zij signalen moeilijk kunnen uiten en de signalen heel subtiel zijn. Als je niet goed kunt zien hoe iemand zich voelt of wat iemand nodig heeft, is het natuurlijk lastig om op een gepaste wijze aan te sluiten. Er is een hulpmiddel ontwikkeld die ouders en begeleiders hierbij kan helpen; de checklist 'Aansluiten & Stimuleren'.

De checklist 'Aansluiten & Stimuleren' helpt om alle signalen waar te nemen die iets zeggen over de mate van spanning. Dit lukt door heel concreet naar gedrag en spanning te kijken. Ook geeft de checklist tips hoe je het beste kunt aansluiten bij die spanning. 

Op dit moment loopt er bij meerdere organisaties een onderzoek of begeleiders die de checklist gebruiken, echt beter aansluiten bij de cliënt. Bij 140 personen met EMB én hun begeleider wordt één keer een interactiemoment gefilmd. Alle cliënten krijgen hierbij de 'Slimme Sok' aan. Dit is een gewone sok, waar kleine sensortjes inzitten, zodat de spanning kan worden gemeten. De helft van de begeleiders (de interventiegroep) gebruikt tijdens het onderzoek de checklist, de andere helft (de controlegroep) niet.

Het onderzoek is onder de aandacht gebracht van de gedragsdeskundigen die hebben aangegeven wel of niet aan het onderzoek deel te kunnen nemen. Soms moet er een keuze worden gemaakt in de hoeveelheid van projecten, soms laat de bezetting op de groep het even niet toe om deel te nemen. Na een periode van informeren, enthousiasmeren, verkrijgen van toestemmingen en vragenlijsten invullen is het nu eindelijk begonnen! Op locatie Vosseveld zijn vrijdag 29 november de eerste filmopnamen gemaakt. We zijn erg benieuwd naar het resultaat en hopen dat de checklist bijdraagt aan een goed leven voor onze EVMB-bewoners!

Kijk hier naar een informatiefilmpje:

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route