Ontmoetings- en gespreksavonden van het Pastoraat

13 augustus 2019

Praat mee over het thema 'heiligen'.

Graag nodigen wij u uit voor de Ontmoetings- en gespreksgroepen van het Pastoraat. Deze worden eens per maand gehouden op woensdagavond door Bert, Femmy, Jan en Gé van De Open Poort. Lijkt het u leuk om mee te praten? Geef u dan op via pastoraat@amerpoort.nl.

Wat doen we op die avond?

We zingen een lied en vertellen verhalen uit de Bijbel.
En zo maken we een verbinding met het leven van vandaag.

Iedereen is welkom op deze avonden

In de ontmoetingsgroep ligt de nadruk op het beleven.
Aanvang 18.30 uur       
Eind  19.30 uur.

In de gespreksgroep ligt de nadruk op het verhaal.
Aanvang 19.45 uur       
Eind 20.45 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in het hoofdgebouw op de begane grond op locatie Nieuwenoord.
De kosten voor deze avonden zijn € 50,= per seizoen. Leden van De Open Poort ontvangen een korting.

Waar gaan we het komend jaar over hebben?

We gaan praten over de Heiligen. Heiligen zijn mannen of vrouwen die onder Gods bijzondere bescherming stonden tijdens hun leven. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo. Bijvoorbeeld: Sint Maarten, moeder Teresa en sinterklaas

Aanmelden 

Wilt u meedoen aan de ontmoetings- en gesprekgroepen van het pastoraat? Stuur dan een e-mail naar pastoraat@amerpoort.nl
Meld u aan voor 8 september, dan weten we wie we kunnen verwachten.

De data zijn:

  • 11 september Beginavond
  • 9 oktober
  • 13 november
  • 11 december
  • 8 januari
  • 12 februari
  • 11 maart
  • 8 april
  • 13 mei
  • 10 juni Slotavond

Wij hopen u 11 september te mogen begroeten!

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route