Ruim 200.000 euro beschikbaar voor epilepsie onderzoek

12 juli 2019

Het Epilepsiefonds en Amerpoort/SBZ kennen dit jaar een extra subsidie toe voor een onderzoek op het gebied van epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking.

Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ruim een kwart epilepsie. Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe. Ook is een neurologische aandoening als epilepsie vaak ingewikkelder dan bij andere patiënten. Het is vaak extra moeilijk om de aanvallen te herkennen en te behandelen. Door de samenwerking van het Epilepsiefonds en Amerpoort komt extra geld beschikbaar voor onderzoek naar epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Specialistische zorg

Amerpoort en Sherpa hebben specialistische kennis in huis met het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ). Dit is de enige zelfstandige kliniek in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking en een neurologische aandoening, zoals epilepsie, Parkinson of dementie, terecht kunnen voor behandeling in een vertrouwde omgeving. 

Praktijk

Manager Frijkje Atsma vertelt over het belang van het onderzoek: “Dit is zo’n mooie kans om onderzoek te doen bij mensen met een verstandelijke beperking. Want epilepsie onderzoek gaat vaak over mensen zónder verstandelijke beperking. De neurologen van het SBZ zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Zij zien veel cliënten van Amerpoort en Sherpa met epilepsie en brengen daarmee veel kennis en ervaring in vanuit de praktijk.” 

Aanvraag indienen

Onderzoekers kunnen hun aanvraag voor het onderzoek indienen via het Epilepsiefonds.

Zie ook onderstaande criteria voor het onderzoek of kijk op: https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/extra-call-wetenschappelijk-onderzoek-epilepsie-en-verstandelijke-beperking/124

Het onderzoek moet voldoen aan volgende kenmerken:

  • Het onderzoek moet gericht zijn op verbetering van de behandeling of begeleiding van deze doelgroep
  • Het project moet betrekking hebben op volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beperking
  • Het doel is wetenschappelijke publicatie, liefst promotie
     

De onderzoeker moet deel uitmaken van een groep met ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek moet van start gaan in 2020.
De aanvraag wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad van het Epilepsiefonds. De beslissing over de toekenning wordt op advies van de Wetenschappelijke Adviesraad genomen door de directeur van het Epilepsiefonds en een vertegenwoordiger van Amerpoort/SBZ.

Het maximum subsidiebedrag is € 206.000,­­-. De organisatie Amerpoort/SBZ stelt hiervoor € 125.000,- beschikbaar. De rest van het bedrag wordt aangevuld door het Epilepsiefonds.

Voor de aanvraag kunt u het aanvraagformulier downloaden van de website van het Epilepsiefonds. Hier kunt u ook de subsidievoorwaarden van het Epilepsiefonds vinden die van toepassing zijn op deze aanvraag.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 13 september 2019. 

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route