Ministerie haalt inspiratie over complexe zorg bij Amerpoort

21 mei 2019

Hoe kun je goed omgaan met crisissituaties in de zorg voor mensen met complexe zorgvragen? Met die vraag kwam het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13 mei op werkbezoek bij Amerpoort.

Op het prikbord van locatie Oudlaan in Utrecht hangt een briefje. Daarop de afspraak: wie troep achterlaat moet 2 euro dokken voor de pot. Met dat geld uit de pot gaan alle bewoners later samen iets leuks doen. 

Het briefje laat zien wat de kern is van de begeleiding aan de Oudlaan: bewoners verantwoordelijkheid laten nemen voor hun woonomgeving. Oudlaan is een LVB+ locatie, waar twintig individuen en vier ouders met kinderen begeleiding krijgen bij het wonen. De bewoners hebben een verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Verslaving en psychische problemen komen regelmatig voor, criminaliteit ligt op de loer.

Volwaardig leven

Een complexe zorgvraag, heet dat in beleidstermen. Op deze maandag 13 mei is er een delegatie van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) op bezoek. De ambtenaren zijn verbonden aan het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden voor de toekomst. 

De delegatie van VWS komt kijken aan de Oudlaan en wil graag meer horen over het Crisis Consultatie- en Interventieteam (CCI), dat vorig jaar binnen divisie 2 van Amerpoort is opgezet. Want complexe zorg gaat samen met dilemma’s, met druk op het team, met momenten waarop iemand even meer niet in huis kan zijn. Ofwel: met situaties die zo uit de hand kunnen lopen dat de betrokkenen het niet meer trekken, het ziekteverzuim toeneemt en cliënten gedwongen moeten verhuizen. 

Crises voorkomen 

Inzet van het CCI moet dit soort situaties oplossen en uiteindelijk voorkomen. Het Crisis Consultatie- en Interventieteam bestaat uit twee managers, twee gedragsdeskundigen en een poule van begeleiders en coördinerend begeleiders. Ook vraagt het CCI soms andere deskundigen, zoals Zorgbemiddeling of Huisvesting. Bij consultatievragen zit het CCI binnen 10 werkdagen na de aanvraag met een team om de tafel om mee te denken en zwaarwegend advies te geven. Als er meer nodig is, dan kan het CCI ook crisisinterventie bieden. In dat geval zijn er binnen 48 uur mensen beschikbaar die kunnen meedenken én concreet meehelpen om uit de crisis te komen. 

In het afgelopen jaar heeft het CCI al verschillende teams bijgestaan. Voordeel van deze werkwijze is dat het CCI heel snel in actie kan komen en collegiaal advies biedt. “Het is superfijn als iemand met je meedenkt, maar niet oordeelt,” legt coördinerend begeleider Desiree Kooyman aan de delegatie uit. Ze draait mee in de poule van begeleiders die aanschuiven bij het CCI. Door heldere vragen en een frisse blik ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen en krijgt het team dat een crisissituatie heeft, weer wat lucht. 

Niet alleen

Bovendien ontstaat zo een cultuur waarin het team in een crisis wordt gesteund en er niet alleen voor staat. “Als ik weet dat een andere manager een tijdelijke opvangplek kan bieden, dan geeft dat al denkruimte. Ook al maak ik er misschien geen gebruik van,” zegt clustermanager Han Westendorp, die onder andere de locatie Oudlaan onder zijn hoede heeft.    

Zou zo’n Consultatie- en Crisis Interventieteam ook voor andere organisaties een manier kunnen zijn om het ‘gesleep met cliënten’ te voorkomen? Of kun je dat toch beter regionaal organiseren, zoals het consultatieteam van de VGU, het samenwerkingsverband in de Utrechtse gehandicaptenzorg? Dat gaan de ambtenaren van het ministerie de komende tijd onderzoeken. Ze nemen de inspiratie van Amerpoort in ieder geval mee.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route