Methode ARGOS onderdeel van Handboek verstandelijke beperking

14 maart 2019

Gedragsdeskundigen Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn overhandigen exemplaar aan Paul Willems.

Op 12 maart overhandigden Henri Koelewijn en Matthijs Heijstek, gedragsdeskundigen van Amerpoort, een exemplaar van het Handboek verstandelijke beperkingaan bestuurder Paul Willems. Methode ARGOS van Koelewijn en Heijstek is een van de 25 methoden die zijn opgenomen in dit handboek. Deze methode gaat over het begeleiden van cliënten met een hechtingsstoornis. 

Succesvolle methoden

In 2014 verscheen het eerste Handboek verstandelijke beperking onder redactie van Jac de Bruijn en Brian Twint. Dit boek groeide al snel uit tot een standaardwerk wat met name werd gebruikt op veel HBO onderwijsinstellingen. Het boek had als ondertitel: 24 succesvolle methoden en bestond voor een groot gedeelte uit bijdrages van bekende methodieken als Jacques Heijkoop, Methode Vlaskamp, Geef me de 5 enzovoort. 

Methode over begeleiding bij hechtingsstoornis toegevoegd aan handboek

Methode ARGOS werd in 2014 in een boek beschreven door gedragsdeskundigen Heijstek en Koelewijn. Deze methode geeft een team van begeleiders in een aantal stappen handvatten voor de begeleiding van een cliënt met een hechtingsstoornis. Methode ARGOS groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de nieuwe methoden die inmiddels als succesvol mocht worden omschreven. Daarom werd deze methode toegevoegd aan de herziene en vernieuwde editie van het Handboek verstandelijke beperking met als ondertitel: 25 succesvolle methoden. 

Delen en ontwikkelen van expertise

Bestuurder Paul Willems sprak zijn waardering uit: “Ik ben blij dat Henri en Matthijs de kennis die ze binnen hun werk Amerpoort opdoen niet voor zichzelf hebben gehouden. De opname van ARGOS in dit handboek is een bewijs dat we anderen kunnen laten profiteren van de kennis die wij delen. Net zoals wij op onze beurt gebruik kunnen maken van kennis van anderen. Amerpoort is een open organisatie en het ontwikkelen van expertise is een belangrijk speerpunt. Ik hoop dat veel mensen iets zullen hebben aan dit handboek.”

Congres bij het verschijnen

Op 23 mei is er in de Reehorst in Ede een congres ter gelegenheid van de verschijning van het Handboek verstandelijke beperking. In de ochtend zijn er bijdragen van de hoogleraren Xavier Moonen, Carlo Schuengel en Henk Nies. In de middag is er een programma met workshops, waaronder een workshop over Methode ARGOS van Matthijs Heijstek. Aanmelden voor dit congres kan via: Unieke methodendag.

Meer informatie over ARGOS is te vinden op de website van Methode ARGOS

Het Handboek verstandelijke beperking is te bestellen via Boom Psychologie

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route