Epilepsie en een verstandelijke beperking? Kies voor specialistische zorg

16 december 2019

Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) opnieuw gecertificeerd.

Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft ruim een kwart epilepsie. Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe.Ook is een neurologische aandoening als epilepsie vaak ingewikkelder dan bij andere patiënten. Het is vaak extra moeilijk om de aanvallen te herkennen en te behandelen. Ook de communicatie rond de behandeling vereist een andere aanpak. 

Daarom is in het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg van Amerpoort en Sherpa, een zelfstandige kliniek gehuisvest, het SBZ. Dit is de enige zelfstandige kliniek in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking en  een neurologische aandoening, zoals epilepsie, Parkinson of dementie, terecht kunnen voor behandeling in een vertrouwde omgeving. 

De dienstverlening van het SBZ biedt altijd maatwerk en is afgestemd op de behoefte van mensen met een verstandelijke beperking. Aan het SBZ zijn drie neurologen verbonden, de neurologen dr. J. Carpay en dr. P. Laboyrie van TerGooi Ziekenhuizen in Hilversum en drs. S. van beek van SEIN. De neurologen worden ondersteund door epilepsie verpleegkundige Karin Schlepers. 

Wie kan er terecht?

Het SBZ richt zich op cliënten van Amerpoort en Sherpa maar staat ook open voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis of bij een andere zorgorganisatie wonen. In totaal staan 350 cliënten bij het SBZ ingeschreven, waarvan bijna 200 cliënten van Amerpoort.

Ook investeert het SBZ in wetenschappelijk onderzoek naar neurologische aandoeningen bij mensen met een verstandelijke beperking en de behandeling hiervan.

Keurmerk voor kwaliteit

Op 11 december 2019 heeft het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) opnieuw het Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behaald. Dit betekent dat de onafhankelijke keuringsinstantie KIWA het SBZ heeft gecontroleerd op de zware kwaliteitseisen van het ZKN Keurmerk zoals infectiepreventie, kwaliteitsbeleid, toetsing op medisch specialisten, medicatiebeheer en patiëntenvoorlichting.

Klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling.

Voor meer informatie over spreekuren of een afspraak maken, kijk op onze webpagina.

 

Deze winter bestond het SBZ 10 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum stond er in Amerzine een interview met verpleegkundige Karin Schlepers. Klik hier voor het artikel.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route