Experiment Nightwatch voor epilepsie

04 september 2018

Afgelopen half jaar heeft het InnovatieLab een test gedaan met de Nightwatch.

De Nightwatch is een waarschuwingssysteem en heeft de vorm van een ‘armband’. De ontwikkelaars verwachten dat ‘Nightwatch’ een doorbraak kan betekenen in de zorg voor vooral (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Vooral de betrouwbaarheid van ‘Nightwatch’ is een belangrijke stap voorwaarts.

Er zijn wel waarschuwingssystemen voor nachtelijke epilepsieaanvallen, maar die geven te veel ‘valse alarmen’. ‘Nightwatch’ minimaliseert ‘valse alarmen’ en waarschuwt ouders of verzorgers die de benodigde zorg kunnen verlenen aan de patiënt. Het waarschuwingssysteem is reeds getest in de diagnose en behandelcentra Kempenhaeghe en SEIN, en in het Hersencentrum van het UMC Utrecht.

Optimale signalering van nachtelijke ernstige epilepsieaanvallen draagt niet alleen bij aan een verbeterde veiligheid. Hoe meer inzicht er is in de frequentie en de aard van de aanvallen, hoe beter een behandeling kan worden ingezet (zie website epilepsievereniging).

Test Nightwatch InnovatieLab Amerpoort

Afgelopen half jaar heeft het InnovatieLab een test gedaan met de Nightwatch. Deze test is tot stand gekomen doordat de ouders van Jasper Kuitert (Vossenveld) aan hebben gegeven bij de begeleiding van Jasper dat deze technologie werd ontwikkeld en getest. Middels een crowdfund actie is de Nightwatch door Amerpoort aangeschaft om te onderzoeken of deze  meerwaarde heeft voor de kwaliteit van leven voor in dit geval Jasper en mogelijk voor een grotere groep cliënten binnen Amerpoort.

Het Innovatielab heeft partijen betrokken zoals I&A Domotica, Verpleegkundig specialist neurologie, de Nachtdienst en vooral nauw contact gehouden met begeleiding en ouders. Het aansluiten op het Domotica systeem verliep soepel en al vrij snel bleek dat de Nightwatch bij Jasper goed werkte en dat er toevallen werden gedetecteerd die eerder niet opgemerkt werden.

Binnenkort zal het evaluatieverslag van de test worden afgerond en zal het InnovatieLab samen met de specialisten binnen Amerpoort bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Nightwatch in het aanbod komt en daarmee beschikbaar wordt voor een grotere groep cliënten waarbij de nachtelijke detectie nu moeizaam of onvoldoende nauwkeurig verloopt.

Wilt u meer weten over deze test neem dan contact op met Innovatie@amerpoort.nl en bekijk onderstaande vlog:

Joyce Graafhuis

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route