TNO komt met leerzaam rapport over de nachtzorg

11 juli 2018

Onderzoek naar kwaliteit nachtzorg en toepassing domotica bij mensen met een verstandelijke beperking.

De afgelopen maanden heeft TNO, in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van nachtzorg en de toepassing van domotica bij mensen met een verstandelijke beperking. Het resultaat is het rapport 'Goede, veilige nachtrust'. Een leerzaam rapport voor de zorgsector.

Aan het onderzoek werkten naast een groot aantal zorgorganisaties (waaronder Amerpoort) ook cliënt- en verwantenorganisaties, ICT-deskundigen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) mee. De VGN wilde met het onderzoek een antwoord vinden op een aantal overkoepelende vragen over de kwaliteit van de nachtzorg, de betrokkenheid en invloed van de cliënt en/of cliëntvertegenwoordiger, het gebruik van technologie en de kwaliteit en veiligheid in de nacht.  

Doel van de nachtzorg

Centraal in het rapport staat het doel van de nachtzorg: ‘de nacht is om te slapen’. Oftewel het belang van een ongestoorde nachtrust. Het rapport geeft aan dat de kwaliteit van leven en autonomie voorop staan en dat de nachtzorg maatwerk moet leveren per cliënt. Hierbij kan ondersteunende technologie een belangrijke rol spelen. De VGN zegt hierover: "Met de komst van steeds slimmere systemen kan nóg beter tegemoet worden gekomen aan de grote diversiteit binnen de sector en de dilemma’s op het gebied van zelfstandigheid versus toezicht en privacy versus veiligheid.”

Uitdagingen

Het rapport noemt ook een aantal uitdagingen, zoals een verbetering van de zichtbaarheid van de nachtzorg en de samenwerking met de zorg overdag. Volgens het rapport moet de nachtzorg als volwaardig onderdeel van de 24-uurs zorg gezien gaan worden. Ook de overdracht van dag naar de nacht (en andersom) vraagt meer aandacht. Ook moet er meer aandacht zijn voor informatievoorziening naar cliënt en vertegenwoordiger en moeten organisaties meer samen op gaan trekken om kennis, vaardigheden en 'best practices' uit te wisselen.

Project Nachtzorg

Als nachtdienst van Amerpoort nemen we de aanbevelingen van het rapport ter harte en samen met een aantal medewerkers en familieleden gaan we de komende tijd in een projectgroep kijken naar wat de nachtzorg doet én in kaart brengen of dit nog aansluit bij de zorgvraag in de nacht. Uiteraard nemen we de aanbevelingen van het TNO onderzoek hierin mee.

Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail naar a.vogt@amerpoort.nl.

Arjan Vogt
Nachtdienst Amerpoort

Lees de reactie van de VGN met een link naar het TNO rapport. 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route