Familiedag over menslievende professionalisering

08 april 2018

'Handelen vanuit je hart'

'Menslievende professionalisering' was het centrale thema van de jaarlijkse familiedag op zaterdag 7 april. Ruim 100 familieleden van bewoners van Nieuwenoord, Christophorus, Het Kwatrijn en Vosseveld kwamen op deze zonnige lentedag naar het Cultureel Centrum om hier meer over te horen. En natuurlijk om elkaar te ontmoeten tijdens een gezamenlijk high tea.

Beregezellig

Voorzitter Cees Lutz heet iederen welkom en doet meteen een oproep. De familiedagcommissie is op zoek naar nieuwe mensen. "Mijn broer is kortgeleden overleden en Nieuwenoord blijft altijd mijn familie. Maar hopelijk zijn er mensen die het stokje willen overnemen? Het is beregezellig om zo'n familiedag te organiseren!" 

Nieuwe divisiedirecteur

Daarna kan de zaal kennismaken met de nieuwe divisiedirecteur Harry Bosma. Hij nodigt de zaal uit om hem vragen te stellen. Kort beantwoordt hij een aantal vragen. Ook doet hij een appèl om elkaar te blijven ontmoeten. Zeker als ouders wegvallen en broers en zussen steeds meer de zorg van hun familielid op een van de vier woonparken overnemen. Rose-Marie vertelt dat zij als lid van de centrale cliëntenraad (CCR) in de sollicitatiecommisie zat en dat hij dus mede dankzij haar nu als nieuwe directeur aan de slag kan.

Voetstappen

Vervolgens neemt gedragsdeskundige Matthijs Heijstek de zaal mee door de geschiedenis van de zorg. Volgens hem is de zorg namelijk een spiegel van de tijdgeest. Elk 15 jaar vindt er een verandering van visie plaats en krijgen we een andere opvatting over de zorg. “Ook u heeft hier op Nieuwenoord veel voetstappen gezet.”

Nonnen

Een voor een kan een vader, moeder, broer of zus uit de zaal vertellen over de verschillende perioden op Nieuwenoord. Ook filmfragmenten komen voorbij. Velen kunnen zich de nonnen (de charitatieve periode), de slaapzalen en de komst van de Z-verpleegkundigen (het medische model) en de wilde jaren ’70 met de komst van paviljoens en een eigen kamer (het ontwikkelingsparadigma) nog herinneren.

Zwakkeren

Een moeder vertelt over de periode dat haar zoon op Nieuwenoord kwam wonen. Het waren de jaren ’80. De periode van het burgerschapsparadigma, aldus Heijstek. “Het idee was dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk in de maatschappij konden gaan wonen en terreinen zouden verdwijnen.” Maar deze moeder wilde dat absoluut niet voor haar zoon. “De buitenwereld is helemaal niet zo leuk voor de zwakkeren in de maatschappij. Hier woont hij al jaren met veel plezier.”

Medemens

“En in welke periode zitten we nu? Wat is de huidige tijdgeest? Volgens Heijstek verlaten we het consumentenparadigma. Een bewoner met een ernstig verstandelijke beperking kan immers niet altijd aangeven wat hij nodig heeft. En zowel begeleiders als familieleden willen dat bewoners gezien worden als medemens. Of zoals iemand uit de zaal aangeeft. “Het woord cliënt stuit me tegen de borst. Mijn zus is geen cliënt, ze heet Monique.”

Ontferming

Heijstek vertelt over menslievende professionalisering. Een begeleider moet de zorgbehoefte aflezen in relatie met de bewoner. Hij doet een pleidooi voor ontferming, voor warme zorg. “Het gaat om zien, bewogen worden en in beweging komen. Om werkelijk aandacht te hebben en te zien wat de ander nodig heeft, ondanks stress en regeldruk en daar naar te handelen.” Hij noemt het “handelen vanuit je hart”. Dat is waar Amerpoort zich de komende tijd verder in ontwikkelt. “Misschien kan je deze periode wel het samenwerkingsparadigma noemen”, geeft iemand uit de zaal aan.

High tea

Daarmee komt er einde aan een boeiende lezing. Ouders, broers en zussen gaan hun op Nieuwenoord wonende familieleden ophalen voor een afsluitende high tea in het restaurant van het Cultureel Centrum.

Meer informatie?

Wilt u zich aanmelden voor de commissie om de volgende familiedag in 2019 te organiseren? Stuur dan een mail naar j.hordijk@amerpoort.nl (Jacqueline Hordijk)

Meer weten over menslievende professionalisering? Neem dan contact op met gedragsdeskundige Matthijs Heijstek (m.heijstek@amerpoort.nl)

Hier kunt u de PowerPoint van zijn lezing vinden.

 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route