Samen waarde toevoegen voor klanten

07 augustus 2017

Publieksversie inkoopkader Wlz 2018-2020.

Zorgkantoren maken elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio over de kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van de zorg. Het gaat daarbij om zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals intensieve verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Om klanten en/of leden van de cliëntenraad uit te leggen wat de zorgkantoren doen om voor 2018 weer goede afspraken te maken met zorgaanbieders over het leveren van kwalitatief goede zorg, maakte Zorgverzekeraars Nederland een publieksversie van het landelijk inkoopkader Wlz 2018-2020. In deze beknopte versie getiteld Samen waarde toevoegen voor klanten wordt het zorginkoopbeleid op een heldere wijze uitgelegd.

Klik hier om Samen waarde toevoegen voor klanten te downloaden

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route