VGN-directeur Frank Bluiminck op bezoek bij Amerpoort

19 juni 2017

‘Inzichten en input neem ik mee richting VGN, politiek en NZA’

Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, was met twee collega’s vrijdag op werkbezoek bij locaties van Amerpoort. “Het was een rijke morgen waarin ik veel inzichten en input heb ontvangen om mee te nemen richting VGN, politiek en NZA”, concludeerde Bluiminck.

Hij bezocht het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg in Baarn en locatie Vosseveld in Soest. Terugdringing van psychofarmaca, specialistische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiding van mensen met een ernstig meervoudige beperking en logeren stonden op de agenda van het werkbezoek.

Opener en alerter

Psychiater AnnePauline Cohen vertelde in het gezondheidscentrum Zandheuvelweg over het project om psychofarmaca terug te dringen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit centrum is een samenwerking van Amerpoort en Sherpa in Baarn. In een jaar tijd is bij 60 cliënten 50% van de medicatie afgebouwd. Deze cliënten wonen op de locaties Nieuwenoord en Eemeroord, 38% van de cliënten op deze terreinen gebruikt psychofarmaca.

“Aanvankelijk was er veel angst bij begeleiders en verwanten om de medicatie af te bouwen. Het idee leefde dat cliënten moeilijker zouden worden in hun gedrag maar dat was niet het geval. Integendeel, de meesten werden veel opener en alerter in contacten met anderen. Ook daalde hun bloeddruk en hun BMI nam af”, aldus Cohen. Goede samenwerking is bij afbouw echt nodig, benadrukte zij. Samenwerking binnen een team begeleiders, met de cliënt en zijn familie, de gedragsdeskundige, regioverpleegkundige en de arts.

Veilig en vertrouwd

De VGN-gasten namen daarna kennis van de behandeling van cliënten met een neurologische aandoening. Het Specialistisch Behandelcentrum, behandelt zo’n 300 cliënten van locaties Eemeroord en Nieuwenoord. Amerpoort heeft hiermee het eerste gespecialiseerde behandelcentrum in zijn soort van Nederland. Cliënten met neurologische klachten krijgen hun behandeling in een veilige en vertrouwde omgeving en hoeven niet meer naar een ziekenhuis waar personeel niet op hen is ingespeeld.

Ook doet het SBZ wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst start het SBZ een onderzoek naar de vraag welke rol epilepsie en dementie spelen bij cliënten met het Downsyndroom. Die vraag ligt nu al bij de 80 cliënten met dit syndroom die op Eemeroord en Nieuwenoord wonen. “Dementie en epilepsie gaan vaak hand in hand bij deze doelgroep”, aldus Karin Schlepers, verpleegkundig specialist in opleiding. Zij deed in het kader van haar opleiding onderzoek naar de relatie tussen een collaps en epilepsie bij cliënten met het syndroom van Down.

Dilemma’s

Esther Riehl, coördinerend begeleider, leidde het gezelschap rond op een van de vier woongroepen van Vosseveld in Soest. Hier wonen kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking. In alle openheid vertelde zij over de positieve kanten en dilemma ’s van ontwikkelingen als taakvolwassen werken. En ook over dilemma’s rond de bekostiging van de zorg waardoor het onmogelijk is om met voldoende mensen de noodzakelijke zorg en aandacht aan de bewoners te geven.

“Bijvoorbeeld, alle bewoners hebben epilepsie en hebben dus toezicht nodig. Dat kunnen wij niet bieden, dat voelt niet goed. Ik zou zo graag de bewoners de zorg willen geven die nodig is”, aldus Esther. Ariane Mees, moeder van een kind op Vosseveld, vulde aan: “Er is tijd en scholing nodig voor het team. Als het goed gaat met hen, gaat het ook goed met onze kinderen.”

Logeren

Het werkbezoek werd afgesloten met het bekijken van de Amerpoort-film over logeren. Al enige tijd bestaat zorg over de financiering van logeren. Met de huidige financiering is het voortbestaan van deze functie niet zeker. Amerpoort heeft, met de ondersteuning van verwanten, hiervoor aandacht gevraagd bij het Zorgkantoor, de NZa (beiden zijn onlangs op werkbezoek geweest bij het logeren) en bij de VGN. De VGN heeft op haar beurt druk uitgeoefend op Zorgverzekeraars Nederland en de NZa.

Vooral cliënten met een intensieve zorgvraag maken gebruik van de mogelijkheid om te logeren bij Amerpoort. Vooral voor deze doelgroep is logeren absoluut noodzakelijk zodat zij nog thuis bij hun ouders kunnen wonen en opname wordt voorkomen. Moeder Hester Kuiper vertelde tijdens het werkbezoek wat de wijziging in financiering voor haar gezin betekent: “Het geeft enorm veel spanning bij ons thuis. Wij hebben nog een dochter en wij vinden dat zij ook recht heeft op exclusieve aandacht van ons. Ons gezin is niet in balans als Lidewij niet de uren kan logeren zoals voorheen.”

Amerpoort heeft onlangs een beroep gedaan op de VGN om nog verder aan te dringen op een spoedige en passende oplossing vanuit de NZa en Zorgkantoren. Bluiminck gaf aan dat hij die oplossing binnen afzienbare tijd verwacht.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route