Steun de Alliantie Kind in Gezin!

13 maart 2013

De Alliantie Kind in Gezin – waarvan Amerpoort partner is - vindt dat kinderen die echt niet (meer) bij hun biologische ouders kunnen wonen een plek verdienen in een vervangende gezinssituatie: een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Daarom voert de alliantie momenteel de campagne ‘Ieder kind in een gezin’.

Onderdeel van de campagne is een handtekeningenactie. In de laatste week van mei worden de verzamelde handtekeningen met een petitie overhandigd aan de Nederlandse gemeenten. Doel is om een krachtig signaal af te geven en te laten zien dat er veel mensen zijn die de campagneboodschap steunen en die betrokken zijn bij de zorg voor de jeugd. En ook om gemeenten ertoe aan te zetten alles op alles te zetten om uit huis geplaatste kinderen een plek te bieden in een vervangende gezinssituatie.

Voorbeeld

Amerpoort werkt samen met 2 gezinshuizen die bij de Alliantie zijn aangesloten, ’t Huys in Houten en De Rederij in Zeist. Jantien Eerdmans, directeur van de divisie Kind & Jeugd, heeft de petitie al ondertekent en zij hoopt – samen met de alliantie – dat veel medewerkers van Amerpoort haar voorbeeld zullen volgen.

De Alliantie Kind in Gezin richt zich op de gemeenten omdat die door de decentralisatie van de jeugdzorg verantwoordelijk worden voor de zorg voor de jeugd, en dus ook voor uit huis geplaatste kinderen. De Alliantie wil zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen van professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Tekenen?

Wilt u de steunverklaring ook tekenen? Dat kan op de speciale actiepagina op de website van de Alliantie Kind in Gezin.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route