Gedicht voor alle begeleiders van Amerpoort

05 december 2021

Dank u wel, Sinterklaas, voor dit mooie gebaar!

In de mailbox vonden wij dit bericht van de Sint:

Voor alle begeleiders van Amerpoort 
 
Ik, als Sint, wil graag iets zeggen; 
wil graag dat iets wordt belicht. 
Heb helaas niet Hugo’s nummer, 
dus vandaar nu dit gedicht. 
 
Ik had Hugo willen vragen: 
“Zeg een extra dank-je-wel!” 
Want ook deze zorg zit immers 
jarenlang al in de knel … 
 
Sint ziet ook dat jullie allen 
niet te zien zijn op tv; 
jullie blijven zeer bescheiden, 
doen niet met de lobby mee. 
 
Daarom hoop ik dat men luistert 
naar een hoogbejaarde man: 
Geef een pluim aan deze toppers! 
Geef de zorg een nieuw elan! 
 
Sint