CCR deelraad verwanten zoekt meedoeners en meedenkers

30 december 2021

Heeft u belangstelling? Reageer dan voor 22 januari 2022.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) verwoordt de stem van cliënten en verwanten. De deelraad verwanten is op zoek naar mensen die mee willen denken. Heeft u belangstelling? Reageer dan voor 22 januari.

Alle verwanten van Amerpoort hebben deze week een brief gekregen, met onderstaande uitleg. Heeft u geen brief gehad? Via deze link kunt u de brief downloaden.

Samenwerken in de driehoek

Ook al heeft u de zorg voor uw naaste (deels) overgedragen aan een zorginstelling, u blijft als ouder, broer, zus, neef of nicht betrokken. Zo werkt u met zorgteams van Amerpoort samen in de driehoek van cliënt, verwant en begeleiding. Omdat u al een leven lang met uw naaste meeloopt, kunt u verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Juist daarom is uw inbreng als verwant zo belangrijk! Zo werken we bij Amerpoort samen aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) geeft advies of instemming bij voorgenomen besluiten aan de raad van bestuur, zoals is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Daarnaast kan de CCR ongevraagd advies geven. De raad bestaat uit een deelraad cliënten en een deelraad verwanten. Beide overleggen regelmatig met de raad van bestuur om te praten over onderwerpen die heel Amerpoort aangaan. Het gaat bijvoorbeeld over de begroting, beleid rondom kwaliteit en veiligheid en regelingen zoals de waskostenregeling, vervoersregeling en de klachtenregeling Ook komen thema’s aan de orde zoals corona en de keuze voor het elektronisch cliëntendossier. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Denk en doe met ons mee

De deelraad verwanten is op zoek naar mensen die mee willen denken. In 2022 eindigt de  zittingsperiode van vier verwanten. U kunt ook op andere manieren meedoen en meedenken. Bijvoorbeeld in een lokale raad, als ervaringsdeskundige verwant of als klankbord voor andere CCR-V leden. We streven ernaar, dat de samenstelling van de deelraad verwanten net zo divers is als onze achterban. Zodat we de stem van cliënten zo breed mogelijk kunnen vertegenwoordigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? We gaan graag met u in gesprek. In de tweede helft van januari organiseren we een online open huis via Microsoft Teams. Wilt u eens vrijblijvend kennismaken? Meld u aan bij ambtelijk secretaris Cobi van Dijk, via co.vandijk@amerpoort.nl, of 06 5744 8155. Ook kunt u met haar contact opnemen als u graag een persoonlijk gesprek wilt met iemand uit de CCR deelraad verwanten.

Elders op de website van Amerpoort leest u meer over medezeggenschap en kunt het functieprofiel voor leden van de CCR vinden.

In AmerZine van december 2021 staat een interview met CCR-voorzitters Arend Tibbe en Cees van Keken.

‘ We zijn een gelijkwaardige gesprekspartner, ik heb het gevoel dat er goed wordt geluisterd naar onze ideeën.’
Cees van Keeken, voorzitter CCR deelraad cliënten

‘ Je kan veel betekenen voor cliënten. We kunnen vooral mensen gebruiken met een brede blik.’
Arend Tibbe, voorzitter CCR deelraad verwanten

De grote waarde van medezeggenschap is voor ons als raad van bestuur dat onze cliënten en hun familie actief bijdragen aan de besluitvorming binnen Amerpoort.’
Marjolein Bolt en Jan-Henk Janssen, raad van bestuur Amerpoort