Hoofdgebouw van Nieuwenoord gaat gerenoveerd worden

14 september 2021

Zoals u misschien heeft gehoord moet het hoofdgebouw van Nieuwenoord in 2023 voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen. Dat betekent dat het gebouw gerenoveerd moet worden. Het idee is om het historische hart van Amerpoort te behouden, in oude luister te herstellen en tegelijkertijd te revitaliseren en er voor te zorgen dat het een modern, toekomstbestendig en duurzaam gebouw wordt met energielabel A. Dat klinkt duur, maar is een stuk goedkoper dan nieuwbouw en ook een stuk goedkoper dan afbreken en elders huren.

Tijdelijke huisvesting vanaf medio 2022

Tijdens de renovatie van het hoofdgebouw van Nieuwenoord gaat Amerpoort gebruik maken van tijdelijke huisvesting. Het regelen van deze tijdelijke huisvesting heeft de eerste prioriteit. Met werkgroepen gaan we kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Het is nog niet bekend wanneer deze tijdelijke huisvesting exact geregeld is. Naar verwachting is de tijdelijke huisvesting ongeveer medio 2022 gereed. Het duurt dus nog even! Een meer duidelijke planning volgt binnenkort.

Dagbestedingen

Uiteraard gaat er ook zorgvuldig gekeken worden naar de tijdelijke plek en de nieuwe inrichting van de dagbestedingen. Wij realiseren ons dat cliënten, verwanten en begeleiders op tijd, regelmatig en zorgvuldig geïnformeerd willen worden over zowel de tijdelijke als de nieuwe invulling van de dagbesteding. We hopen iedereen spoedig een eerste update hierover te kunnen geven.

Start van de projectgroep Werkplek van de toekomst

Net voor de vakantie zijn Wendy Vet en Bianca Wester, als projectleider en projectcoördinator gestart. Zij leiden de projectgroep Werkplek van de toekomst, waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de kantorenvisie naar concrete indeling van werkplekken voor cliënten en medewerkers ​in de kantoorlocaties van Amerpoort.

Wendy en Bianca gaan de wensen en behoeften van de cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk meenemen in de plannen die gemaakt worden voor de nieuwe opzet van de inrichting van de kantoren (en de dagbestedingen binnen de kantoren) van Amerpoort. Zij werken intensief samen met de afdeling Huisvesting.

Meedenken in werkgroepen

Allereerst worden er nu werkgroepen samengesteld waarin cliënten, verwanten en medewerkers gaan meedenken, meepraten en actief bijdragen aan de invulling van de werkplek van de toekomst. Ook worden de cliëntenraden, dagbestedingen, gedragsdeskundigen, begeleiders, managers, behandelaren, de OR, ICT, Facilitair, P&O, Receptie, Servicedesk, Nachtzorg, administratieve ondersteuning, secretariaten, etc. betrokken in een klankbordgroep.

De komende maanden gaan de werkgroepen samenkomen en praten de projectleiders met diverse betrokkenen. Wendy en Bianca gaan mensen uitnodigen voor een van deze werkgroepen. Wilt u ook meepraten of heeft u ideeën of suggesties? Stuur dan een mail naar werkplekvandetoekomst@amerpoort.nl​​

Meer informatie?

Vragen? Neem contact op met Wendy of Bianca via werkplekvandetoekomst@amerpoort.nl​​