Jan-Henk Janssen per 15 oktober tweede bestuurder bij Amerpoort

03 augustus 2021

Jan-Henk Janssen vormt straks samen met Marjolein Bolt de nieuwe Raad van Bestuur van Amerpoort.

“Ik ben heel blij dat ik op 15 oktober bij Amerpoort start als bestuurder naast Marjolein Bolt”, aldus Jan-Henk Janssen, de nieuwe bestuurder van Amerpoort. Samen vormen zij na het vertrek van Paul Willems een tweehoofdige raad van bestuur. 

“We gaan samen als één team functioneren, waarbij we bekijken welke taken het beste bij onze competenties passen,” vertelt Jan-Henk. “Een mooi vooruitzicht dat de Raad van Bestuur van Amerpoort in oktober compleet zal zijn”, vult Marjolein Bolt aan. “Ik kijk uit naar de samenwerking met Jan-Henk.”

Zelf de regie hebben

Jan-Henk startte zijn loopbaan bij de gemeente Den Haag en gemeente Arnhem. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in bedrijfsvoering op het gebied van ict, vastgoedbeheer en financiën. Jan-Henk was tot voor kort directeur van Laborijn (uitvoerder participatiewet) en daarvoor van Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening in de regio Arnhem. “Hier heb ik opnieuw ontdekt hoe belangrijk het is dat juist mensen met een (verstandelijke) beperking zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. In dat leven zo veel mogelijk zelf de regie hebben is daarin een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen in het werk, maar ook op andere levensgebieden zoals wonen of vrije tijd. Mede daarom maak ik de overstap naar Amerpoort.”

Goed leven

Volgens Jan-Henk verdient iedereen een goed leven. Hij vindt het mooi om hier als bestuurder een bijdrage aan te kunnen leveren. “De komende jaren staan in het teken van het verder versterken en verankeren van de manier van werken die bij de missie van Amerpoort past. Het is mooi om te lezen hoe dat zo veel mogelijk door en met de medewerkers en de cliënten en hun verwanten wordt gedaan. Een intentie die ik van harte onderstreep en wil ondersteunen.”