Magazine: Kleurrijk Amerpoort

13 juli 2021

Kleurrijk is een van de klantwaarden binnen Amerpoort. Kleurrijk gaat over eigenheid, over jezelf kunnen en mogen zijn, over respect voor de ander in ieders eigenheid.

Het is niet voor niets dat we juist nu aandacht geven aan de kleurrijkheid van Amerpoort. Onze vertrekkende bestuurder, Paul Willems, heeft gestimuleerd dat het be­grip kleurrijk brede invulling kreeg en op verschillende manieren heeft hij de afgelopen jaren activiteiten aan­gejaagd. En dan is het mooi dat we bij zijn afscheid met dit magazine een inkijkje kunnen geven in de manier waarop de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een kleurrijk Amerpoort.

Kleurrijk gaat over dat we allemaal anders zijn en dus zijn we samen erg divers. Immers; we willen goede zorg leveren en dat vraagt respect voor iedere cliënt en zijn of haar familie. We willen zorg op persoonlijke maat leveren en dat vraagt van ons dat we uitgaan van iemands eigenheid. Ofwel, kleurrijk zijn heeft alles te maken met de opdracht die we als zorgorganisatie hebben. En dat is ook de achtergrond van waaruit Paul in zijn rol als bestuurder van Amerpoort invulling wil geven aan een kleurrijk Amerpoort.

En divers zijn we binnen Amerpoort. Cliënten zijn er jong en oud, met een licht verstandelijke beperking of een ernstig verstande­ lijke beperking. Sommige cliënten wonen bij Amerpoort binnen de veilige omgeving van een woonpark en anderen wonen middenin een woonwijk in de stad. Cliënten wonen zelfstandig of bij hun ouders en gaan overdag naar dagbesteding, werk of het kinder­ dagcentrum. We kennen cliënten met verschillende geloofsover­ tuigingen en we kennen een culturele diversiteit. Kleurrijk zijn we in al in die opzichten.

In dit magazine laten we de verschillende aspecten van Kleurrijk Amerpoort zien. We realiseren ons dat we natuurlijk niet alles kwijt kunnen in dit magazine, er zijn zoveel meer voorbeelden. Ieder verhaal is uniek. Als je zo door de praktijkvoorbeelden heen leest, zie je dat ze zeer verschillend zijn. En dat is misschien ook wel het mooie van deze verzameling voorbeelden. De voorbeel­den zijn zo verschillend omdat we met elkaar allemaal zo ver­ schillend zijn. De overeenkomst is dat alle verhalen gaan over ei­genheid. Jezelf zijn en zo gezien worden.

 

Download 'Kleurrijk Amerpoort' (pdf)