Terugblik symposium ‘Hoe ziet een goed leven eruit over 10 jaar?’

25 juni 2021

Samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is waar Amerpoort voor staat. Hoe ziet zo’n goed leven eruit over 10 jaar? Veranderen onze ideeën en onze mogelijkheden als het gaat om begeleiding of behandeling? Werken met hart voor de zorg: hoe is dat over 10 jaar?

Tijdens het online symposium keken we met ruim 150 deelnemers binnen en buiten Amerpoort naar deze vragen vanuit verschillende perspectieven, namelijk vanuit:

  • Familie en betrokkenen: door Wim Goossens
  • Wetenschap: door Joop Hoekman
  • Technologie: door Cathelijn Oudshoorn
  • Cliënten: door ervaringsdeskundigen Amerpoort

Amerpoort organiseerde dit symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Willem Schuurman, directeur Expertisecentrum. Hij geniet vanaf half juni van zijn pensioen.

Dagvoorzitter Paul Pardon opent met Jan Willem Schuurman het symposium. 
We geven hieronder een korte terugblik van alle bijdragen. 


Wim Goossens: wederzijds leerproces

Wim Goossens is expertdocent bij Zuyd Hogeschool bij de Academie voor Sociaal werk en Academie Verpleegkunde. Hij houdt zich bezig met expertisegebieden zoals (team)coaching, interprofessionele samenwerking en ouderschapsbegeleiding. Wim Goossens combineert zijn professionele expertise met zijn ervaringsdeskundigheid als ouder van twee dochters en een zoon met autisme en een ernstige verstandelijke beperking.

Wim Goossens vraagt aandacht voor de identiteit van het ouderschap. “Als goede professional moet je daarvoor met 3 oren luisteren: met oor voor het kind, met je professionele oor en met oor voor de ouder, waarin je sensitief bent voor wat de ouder aanbrengt in het spreken over het kind.

Ik snak naar duurzame relaties; ook als ouder met de zorgprofessional. En werk tijdens personele wisselingen aan het collectief geheugen en een goed overdrachtssysteem. Beschouw de samenwerking met ouders als een wederzijds leerproces. Als je elkaar die ruimte geeft, mag je het ook samen niet weten. Samen op onderzoek uitgaan, kan ook verbindend zijn.”

Klik hier om de bijdrage van Wim Goossens terug te kijken.

Joop Hoekman: blijf de verwondering ervaren

Dr. Joop Hoekman heeft zich gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij is actief binnen de Universiteit Leiden. Joop Hoekman begeleidt Amerpoort bij verschillende onderzoekstrajecten en neemt ons mee in N=1 onderzoek. Op 10 juni kijkt hij met ons naar de toekomst. Hoe gebruik je onderzoek in jouw dagelijks werk als begeleider?

Joop Hoekman beschrijft de ontwikkelingen in onderzoek, van kijken naar de hele groep en werkzaamheid in het algemeen naar kijken naar het individu met n=1 onderzoek. De individuele persoon komt weer terug als het belangrijkste onderwerp in onderzoek. Onderzoeksmethodes worden steeds laagdrempeliger en toegankelijker én ouders, begeleiders en therapeuten worden zelf onderzoekers. Ze hebben steeds minder onderzoeksdeskundigen nodig. Wat levert het op voor de cliënt? Gestructureerd en gefocust evalueren, maakt dat je professionaliseert. En daarmee help je cliënten. Joop Hoekman benadrukt een belangrijk uitgangspunt: blijf de verwondering ervaren!

Klik hier om de bijdrage van Joop Hoekman terug te kijken. 
 

Cathelijn Oudshoorn: e-health is mensenwerk

Cathelijn Oudshoorn werkt als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij ASVZ. Als science practioner bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) doet Cathelijn wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van eHealth in de ondersteuning en psychologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

E-health kan zoveel brengen. Van meer zelfstandigheid en eigen regie tot beter snappen wat ons drijft. Of meer inzicht geven over iemands functioneren. De coronapandemie bleek een leerzame spiegel. Contact is essentieel voor een goed leven, techniek kan daarin ondersteunen en aanvullen. En nieuwe ontwikkelingen moet je niet over mensen uitstorten maar vooral samen ontwikkelen. Door de gebruikers en hun omgeving te betrekken vanaf het begin, krijg je waardevolle inzichten in de onderliggende vragen. En hiermee kun je optimaal aansluiten bij de behoeften en wensen van mensen met een verstandelijke beperking. De belangrijkste eigenschap die organisaties nodig hebben bij het inzetten van e-health? Dat is flexibiliteit!

Klik hier om de bijdrage van Cathelijn Oudshoorn terug te kijken.

Klik hier voor de powerpoint presentatie van Cathelijn Oudshoorn


Ervaringsdeskundigen: gewoon een gelukkig leven

Ervaringsdeskundige cliënten en verwanten hebben in 3 video’s hun wensen op een rij gezet voor het ideale huis van de toekomst. Cliënt coach Ida Vaessen licht de keuzes van de ervaringsdeskundigen toe. Wat opvalt is dat dat huis van de toekomst niet zo anders is dan je misschien zou verwachten. We zien vrolijkheid en een huiselijke sfeer, waar het goed, veilig en warm is. Zonder personele wisselingen en mét een goede overdracht, waar genoeg aandacht is van de begeleiding. En het belangrijkste: de cliënt mag zichzelf zijn. De droom die wordt besproken is, dat begeleiders professioneel kwetsbaar durven zijn. En verwanten benadrukken: een gelukkige en tevreden medewerker zorgt ook voor een gelukkige cliënt.

Klik hier voor de video van de ervaringsdeskundigen, met bijdragen van acteurs van Theater Totaal.


Muzikale bijdrage

Ter gelegenheid van het symposium en het afscheid van Jan Willem Schuurman maakte de band Total Loss van Theater Totaal een lied. Klik hier om het lied terug te kijken.  


Afsluiting

Bestuurder Paul Willems sluit af met een korte terugblik op het gevarieerde symposium en spreekt zijn waardering en dank uit naar Jan Willem Schuurman.