De resultaten van het cliënttevredenheids-onderzoek

08 juni 2021

Cliënten zijn tevreden over de zorg, het gesprek over het Persoonlijk Plan kan beter.

In januari 2021 heeft Amerpoort een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan onder cliënten van Amerpoort en hun wettelijk vertegenwoordigers. Daarin gaven zij aan wat zij vinden van de zorg en dienstverlening bij Amerpoort. 

Resultaten

Er zijn ongeveer 750 vragenlijsten ingevuld. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over Amerpoort. Zeer tevreden zijn de deelnemers over de begeleiding en de zorg die door Amerpoort wordt geboden. Toch zijn er punten die beter kunnen; niet iedereen vindt dat haar of zijn kamer voldoende wordt schoon gehouden. Sommige cliënten zouden graag meer mogelijkheden in hun vrije tijd hebben. Ook blijkt uit de antwoorden dat men vindt dat het gesprek rond het Persoonlijk Plan beter kan.

Wat gaan we doen met de resultaten?

Iedere ingevulde vragenlijst wordt toegevoegd aan het persoonlijk dossier van de cliënt in PlanCare. Zo kunnen de wensen van iedere cliënt met hem of haar, de verwant en de persoonlijk begeleider worden besproken. Bijvoorbeeld in een Planbespreking of een ‘Dit vind ik ervan!’-gesprek. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat er gebeurt met de resultaten. 

Daarnaast krijgen alle managers de resultaten van hun cluster. De managers gaan kijken over welke punten ze met de teams in gesprek gaan en aan de slag gaan. 

Voor Amerpoort als geheel pakken we een aantal punten op die te maken hebben met het gesprek over het Persoonlijk Plan. In dat gesprek maken we afspraken, kijken we terug hoe het gaat met de cliënt en maken we nieuwe plannen. We zien dat met name dit gesprek over het Persoonlijk Plan beter kan.

Cliënten geven in het onderzoek ook aan dat ze niet altijd aan doelen willen werken. Dat is wel wat we nu van ze vragen. Daarom willen we daar in de gesprekken over het Persoonlijk Plan ook beter op ingaan. Natuurlijk heeft een cliënt wensen voor de komende periode. Over wensen wil je afspraken maken en dat hoeven niet altijd (werk)doelen te zijn. 

Bijdrage aan twee fondsen

Als dank aan de deelnemende clienten en wettelijk vertegenwoordigers heeft Amerpoort 5 euro per ingevuld vragenformulier gedoneerd aan twee fondsen. Deelnemers konden aangeven welk fonds hun voorkeur had. Het Nieuwenoordfonds heeft ongeveer 80 % van de opbrengst gekregen en het Van den Muijsenberghfonds ongeveer 20%.