Moniek verbeeldt de hartenkreten van mantelzorgers

07 juni 2021

Begeleider Moniek Morelisse maakte tekeningen voor een boek over samenwerken met mantelzorgers/verwanten.

Moniek Morelisse is begeleider op de locatie Operaweg, mantelzorger en ze houdt van illustraties maken. Die rollen kwamen onlangs samen in een bijzondere opdracht. Ze maakte de illustraties voor het boek Hartenkreten van mantelzorgers. 

Bij Amerpoort spreken we meestal van verwanten. Ook in het boek Hartenkreten van mantelzorgers gebruiken de schrijvers in verhalen over de verstandelijk gehandicaptensector het woord ‘verwant’. Amerpoort werkt met verwanten samen in de driehoek cliënt – verwant - begeleider. Veel verwanten zijn ook mantelzorgers: zij geven zorg en ondersteuning aan een kind, broer, zus of vriend, vanuit de relatie die zij met die persoon hebben. 

Moniek werkt als begeleider op locatie Operaweg ook met verwanten/mantelzorgers samen. “Contact houden, aandacht geven, vragen hoe het gaat. En natuurlijk gebruik maken van de kennis van de verwanten. Zij weten precies waar een cliënt van houdt en waarvan juist niet.” 

Het boek Hartenkreten van mantelzorgers gaat over die samenwerking. Het samenspel tussen mensen met een zorgvraag, mantelzorgers, professionals en instanties verloopt vaak moeizaam en ingewikkeld. Het boek gaat over vragen als: Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe kan de samenwerking optimaal worden vormgegeven? De hartenkreten zijn verzameld onder redactie van Ellen Witteveen, Amanda Siteur-Scholten en Mariët Brands. Zij zijn docent en onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. De verhalen zijn geïllustreerd met de tekeningen van Moniek Morelisse.