Financiële basis van Amerpoort is en blijft goed

07 juni 2021

Amerpoort heeft de jaarcijfers over 2020 op de website​ gepubliceerd. Het positieve resultaat van Amerpoort over 2020 bedraagt € 3,4 mln. Zonder bijzondere eenmalige posten is het resultaat 3 mln. Dat is beter dan begroot. Het resultaat als percentage van de opbrengsten voor totaal Amerpoort is 2%. Dat voldoet aan de norm van de branche. 

Toelichting positieve resultaat

Wij kunnen ons voorstellen dat dit positieve resultaat in een jaar waarin we te maken hebben gehad met corona wat vragen oproept. Daarom leggen we graag uit waar dit resultaat uit bestaat. 

We hebben veel extra kosten gemaakt vanwege corona. Maar Amerpoort is vanuit de landelijke afspraken goed gecompenseerd door onze financiers. Deze financiële compensatie heeft betrekking op zowel doorlopende kosten van niet geleverde zorg als ook extra gemaakte kosten in het kader van corona. Voorbeelden zijn: extra inzet personeel bij hoog verzuim, doorbetaling vervoerders en onderaannemers, persoonlijke beschermingsmiddelen en extra schoonmaak.

Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt in 2020 voor onder meer projecten, onderhoud en investeringen. Dat gaan we de komende periode weer inhalen/oppakken.

Jaarrekening

We hebben vertrouwen dat met dit mooie resultaat en de gezonde financiële positie van Amerpoort we de ambities en uitdagingen van de komende tijd kunnen realiseren. Dat betreft werken aan investeringen voor goede huisvesting voor de cliënten en investering en optimale ondersteuning van de zorg. De goede financiële basis helpt ons ook om samen te blijven werken aan een goed leven voor de cliënten die bij Amerpoort werken en wonen.

De jaarrekening is door de accountant  gecontroleerd en de raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd. De jaarcijfers zijn officieel gedeponeerd. Via deze link kunt u ze raadplegen​.​